Deinze investeert meer dankzij strak financieel beleid

50% meer investeringen, 40% meer budget voor lokale middenstand Meer dan ooit neemt de stad Deinze het voortouw op het vlak van investeringen. Deinze pompt tussen 2013 en 2019 meer dan 28 miljoen euro extra in stadsontwikkeling. Ten opzichte van de vorige legislatuur is dat een stijging met 53%. Bovendien krijgt het handelsapparaat van de stad een extra financiële injectie. Zo’n 600 000 euro wordt vrij gemaakt om de lokale economie in de centrumstad aan te zwengelen. “Een deel van dat budget dient voor de nieuwe centrummanager”, klinkt het bij Open VLD dat met Norbert De Mey en Bruno Dhaenens de schepenen van financiën en economie in haar rangen heeft.

fractie1 Open VLD Deinze

1. De Brielmeersen

De stad zit budgettair op koers. Het resultaat op kasbasis blijft ten opzichte van het vorige budget nagenoeg gelijk, de auto – financieringsmarge gaat er zelfs op vooruit. Het beter exploitatiebudget, zo lezen we, heeft tot gevolg dat er minder leningen moeten opgenomen worden dan voorzien in het meerjarenplan. Het gaat over een bedrag van ca. 1 475 000 euro. Het structureel evenwicht zal hierdoor op termijn sneller positief zijn. Dat beter exploitatiebudget is ondermeer het resultaat van de beheersoverdracht van de Brielmeersen. “Als de stad de voorbije jaren het domein niet als een goede huisvader had beheerd, als de stad geen nieuwe investeringen had gedaan in gebouwen en educatieve projecten, als de stad ten slotte de nabijgelegen sportsite niet permanent had vernieuwd, ondermeer dit jaar nog met de atletiekpiste, dan zou de provincie misschien minder happig geweest zijn om het domein over te nemen. Het is dankzij deze investeringsdiscipline, de correcte onderhandelingspositie van de bevoegde schepen Norbert De Mey en de uitmuntende samenwerking met de collega – schepenen en eigen mandatarissen op provinciaal niveau, dat het wel is gelukt”, benadrukt Open VLD.

2. Minder lasten op arbeid en productie

Ondanks de lagere raming van de personenbelastingen (voor 2015: 561 000 euro minder dan geraamd), haalt de stad makkelijk haar fiscale doelstellingen. Het doemdenken van de oppositie is dus onterecht gebleken. De tax – shift die dit bestuur de jongste jaren doorvoerde, namelijk de verschuiving van belasting op arbeid en productie, en van lineaire belastingen naar het principe “de vervuiler en gebruiker betaalt” wierp zijn vruchten af. Al te vaak wordt dit als vanzelfsprekend beschouwd. “Vele lokalen besturen hebben bij voorbeeld een belasting op drijfkracht, een belasting op productie dus, aangegrepen om hun begroting op orde te krijgen. Deinze heeft die belasting, onder impuls van de toenmalige liberale schepen voor financiën Lynda Minnens, al jaren geleden afgeschaft.” Volgens VOKA zijn er ook anno 2014 nog gemeentebesturen die nieuwe algemene, bedrijfsbelastingen, bij voorbeeld op bedrijfsoppervlakte, invoeren. Algemene bedrijfsbelastingen zijn in Deinze al lang uit den boze. Daarnaast zijn de personenbelasting (7.7.%) en de belasting op de onroerende voorheffing (1100 opcentiemen) sinds 2011 ongewijzigd gebleven. “Het is ons uitdrukkelijk engagement om die belastingen ook in de komende jaren niet te verhogen. Dat we meer kunnen investeren zonder de factuur af te wentelen op de burger, is enkel te danken aan een strak financieel beleid.”, bevestigt schepen De Mey.

3. Investeringen stijgen met 53 % in Deinze

In een recent rapport onderzoekt het Agentschap Binnenlands bestuur de financiële toestand van de Vlaamse gemeenten op basis van de meerjarenplanning. De investeringsuitgaven voor de volledige periode 2014 – 2019 bedragen 10.5 miljard euro voor alle steden en gemeenten samen.Dat is een daling met 5% ten opzichte van de vorige legislatuur. De meerjarenplanning in Deinze toont gelukkig een andere trend. Waar er tussen 2007 en 2012 (6 jaar) 53 581 000 euro geïnvesteerd werd, zal dit op basis van de huidige cijfers in de huidige BBC – periode (2013-2019) oplopen tot 82,083 miljoen euro, of een stijging met 28.5 miljoen euro (+ 53%). In een jaar waar alle overheidsinvesteringen samen daalden met 1% ten opzichte van 2013, en volgens de KBC ook volgend jaar nog maar een voorzichtige groeiprognose van 2 % te verwachten valt, is Deinze 2020 een lichtbaken in de duisternis en een motor voor tewerkstelling en bedrijvigheid in de regio.

4. Stadskernvernieuwing op koers

Dat de stadskernvernieuwing ons in een budgettaire dwangbuis zou houden, blijkt overigens niet juist te zijn.

Zo blijft de stad ook in 2015 consequent inzetten op betere en veilige wegenis, ondermeer met de aanleg van het fietspad langs de N409 richting Vinkt (1 miljoen euro) en de heraanleg van de Bredestraat in Petegem (650 000 euro).Daarnaast is er ook nog steeds ruimte voor nieuwe of alternatieve investeringen in duurzaam openbaar domein, zoals de heraanleg van de Ooidonkdreef voor een bedrag van 1.6 miljoen euro of onze actieve participatie in de ontwikkeling van het stadsbos (bijdrage stad in 2015: 257.946,51 euro).

De stadskernvernieuwing “Deinze 2020” raakt ondertussen op kruissnelheid. Enkele weken geleden werd de eerste steen gelegd van de hoofdbouw die onze kunstacademies een nieuw elan moet geven en waarmee in 2015 een financiële injectie van 2 952 000 euro gepaard gaat. Het is een schoolvoorbeeld van hoe de stad haar centrumtaken op ambitieuze wijze behartigt. De bevoegde schepen Bruno Dhaenens onderstreept het belang van zo’n investering. Dankzij de zuurstof die deze bestuursploeg in deze nieuwe campus pompt, krijgen zo’n 2200 jongeren en volwassenen de kans om zich te ontplooien in steeds meer verscheiden artistieke disciplines. En dan zwijgen we nog over de indirecte effecten. Wie onderwijs volgt in onze stad, gaat hier ook winkelen en consumeert hier ook bij de lokale middenstand.

5. Lokale middenstand krijgt 40% meer zuurstof

Voor de lokale middenstand werkt de stad zowaar een echte relanceplan uit. Zo zal het budget voor lokale economie stijgen van 158 000 euro (initieel voorzien in het budget 2014) naar liefst 412 865 euro in 2015. “Dat is een stijging met 40%”, klinkt bij de Open VLD. In die stijging zit ook een enveloppe van 240 000 euro voor de uitbouw van een stedelijk centrummanagement. “Via dat centrummanagement willen wij het handelsgebeuren op een structurele en blijvende manier stimuleren. Via dat centrummanagement kunnen wij het vertrouwen tussen stad en handelaars bevorderen, kunnen wij een actieplan detailhandel opzetten, kunnen wij jonge ondernemers steunen, kunnen wij inzetten op nieuwe commerciële niches en schaalvoordelen creëren.” De stijgende welvaartsenveloppe voor lokale economie wordt voor 120 000 euro rechtstreeks gefinancierd uit de meeropbrengsten uit reclamedrukwerk. “De retributie op de reclamedrukwerk belast vooral grote spelers buiten de stad. De inkomsten vloeien nu wel voor een groot deel terug naar de kleine zelfstandige in eigen stad. Het toont aan dat de eigen middenstand voor Open VLD voorrang krijgt”.

De komende vijf jaar, tot 201 pompen we maar liefst 600 000 euro extra zuurstof economische samenwerking. “Deze 600 000 euro zal de motor zijn voor nieuwe tewerkstelling in onze stad. Daar is de Open VLD rotsvast van overtuigd”, besluiten de Open VLD – fractieleden Norbert De Mey, Bruno Dhaenens, Annie Mervillie, Steven Van de Putte, Yannic Demeyer en Denijs Van De Weghe.

 

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...