Sp.a doorprikt ballon van kerstcadeau

De begroting van 2011 doet weer heel wat stof opwaaien in de Deinse politiek. Nog vooraleer de gemeenteraadsleden het dikke dossier grondig konden inkijken, verscheen er in de pers reeds een uitgebreide analyse van de belangrijkste wijzigingen.

Het belangrijkste element uit de begroting is uiteraard de belastingsherschikking. De daling van de personenbelasting van 8,2% naar 7,7% doet vermoeden dat er een mooie belastingsvermindering aankomt voor het gemiddeld Deinse gezin. Men is echter vergeten te zeggen dat de stijging van de opcentiemen van 1000 naar 1100 ook voor een grote verandering zal zorgen. Sp.a Deinze is hier helemaal niet mee akkoord.

Willy Bekaert: ‘Het sp.a bestuur pleit al jarenlang voor een belastingsverlaging, niet voor een belastingsherschikking. Een herschikking zorgt er immers voor dat er voor het gemiddelde gezin niets verandert, integendeel. Uit de berekeningen van ons sp.a bestuur blijkt zelfs dat het gemiddelde gezin door de herschikking, in 2011 bijna 50 euro méér zal moeten betalen dan wat nu het geval is. De komende jaren zal dit bedrag bovendien nog blijven stijgen! ‘

‘De daling van 8,2% naar 7,7% zal er uiteraard voor zorgen dat de Deinzenaren minder zullen worden belast op hun inkomen maar door de wijziging van de opcentiemen zullen de grondlasten dan wel weer ferm stijgen’, vult Freija Dhondt aan. ‘Deze herschikking zal er voor zorgen dat de Deinzenaren samen meer dan 589.000 euro extra zullen betalen aan grondlasten terwijl de daling voor de APB maar 165.887 euro bedraagt. Dit compenseert elkaar dus zeker niet. Bovendien zal deze wijziging niet enkel worden waargenomen door mensen met meerdere eigendommen, maar ook door de mensen die hun hele leven hebben gespaard voor een eigen woning’.

Het zogenaamde kerstcadeau zal dus enkel maar van toepassing zijn voor de groep Deinzenaren die niet over een eigen woning beschikken. De modale Deinzenaar zal dus in 2011 en later steeds meer gaan betalen!

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...