Culltureel Centrum van uitstel naar afstel?

Hieronder de visie van GroenRood, gebaseerd op feiten uit het dossier, mbt de bouw van het cultureel centrum in Deinze.

Schepen van Cultuur, Jan Vermeulen, kondigt aan dat de bouw van het cultureel centrum verschoven wordt naar de volgende legislatuur. De eerste steenlegging wordt nu verwacht in 2015. De Schepen is tevreden met deze nieuwe datum.

Tony De Kimpe : “De Schepen kan dan misschien tevreden zijn, maar de vele verenigingen in Deinze zijn dat zeker niet. Deze mensen worden al minstens drie opeenvolgende legislaturen met beloftes bestookt. In 2002 werd dat zelfs kracht bij gezet door de cultuurenquête. Vanuit GroenRood vinden wij dat beschamend. Deinze heeft een rijk verenigingsleven en een goed functionerende cultuurraad. Een cultureel centrum kan de sociale cohesie sterker maken en biedt een grote meerwaarde voor de aantrekkingskracht van Deinze én de bedrijvigheid op de Markt. Als er nu iets is waar er in Deinze een draagvlak voor is, dan is het wel dat Cultureel Centrum.”

GroenRood is eveneens verwonderd over de mededeling van Jan Vermeulen dat er geen timing zou zijn voor het nieuwe administratief centrum.

Dirk Stroobandt : “Wij hebben in het dossier van het administratief centrum een zeer duidelijke timing gevonden van het architectenbureau Fretton. De eerste steenlegging is voorzien in september 2012, inderdaad net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Is die timing dan niet gekend bij de leden van het College? Of is deze timing van het stadhuis plots niet meer zeker?”

Annick Verstraete : “Na het doornemen van het dossier van het nieuw administratief centrum hebben wij grote bedenkingen of dat cultureel centrum er ooit wel komt. “Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen”. Het is immers zo dat in het administratief centrum 345m² voorzien is voor de dienst cultuur. Het tweede verdiep biedt plaats aan 2 diensthoofden cultuur , 9 medewerkers cultuur en er zijn ook 2 reserveplekken. Daarnaast is er ook een spreekruimte, een wachtzaal, een balie en een primair archief voorzien.

Voor GroenRood is het duidelijk : de huidige meerderheid heeft het cultureel centrum afgeschreven. Waarom een dienst Cultuur voorzien in een peperduur nieuw op te richten administratief centrum als er een paar jaar later een cultureel centrum zou komen? Dit zou betekenen dat er na een paar jaar reeds een halflege verdieping is, als de dienst verhuist naar het cultureel centrum.”

Tony De Kimpe : “Volgens onze ruwe schatting bedraagt de kostprijs voor deze werkplek minstens 600.000 euro, al zijn we ervan overtuigd dat dit nog een onderschatting is van de realiteit! Een onverantwoorde investering als er nadien sprake is van een verhuis.”

Dirk Stroobandt : “Maar wij denken dat die dienst cultuur nooit zal verhuizen omdat er geen cultureel centrum zal komen. Voor GroenRood blijft het cultureel centrum prioritair.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...