Verzoek tot volksraadpleging is ingediend.

Het verzoek tot volksraadpleging met als vraag : “Moet de gemeenteraad van Deinze de beslissingen om een nieuw stadhuis te bouwen herroepen?”, is aangetekend verstuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Op 12 maart hebben wij onze handtekenactie afgesloten, maar de dagen nadien ontvingen wij nog een aantal lijsten. In totaal hebben 3.820 Deinzenaars hun handtekening geplaatst.

Stadhuis Deinze

Tony De Kimpe: de voorbije week hebben wij het dossier verder grondig doorgenomen en onze visie geformuleerd in een nota die wij hebben toegevoegd aan het verzoek tot volksraadpleging. Wij staan nog altijd achter de renovatieplannen van het bestaande stadhuis, waarover in 2005 een politieke consensus was. Deze consensus is er niet voor het nieuw administratief centrum. Voor deze plannen werd ook al 400.000 euro uitgegeven, het zou ook zonde zijn van dat geld, als we niet doorgaan met de renovatie.

Dirk Stroobandt: Wij hebben vier redenen waarom wij de beslissing tot het bouwen van een nieuw administratief centrum willen laten herroepen. Ten eerste zijn wij niet te spreken over de manier waarop besluiten met zo een belangrijke impact voor de toekomst van Deinze tot stand komen. Zonder inspraak van de burger, zonder verder overleg met de gemeenteraad én zonder degelijke behoeftenstudie gaat men toch door met deze plannen.

Ten tweede voelen wij zeer duidelijk aan dat de Deinzenaar het stadshuis op de Markt wil. Het concept voor de heraanleg van de Markt vertrekt daar trouwens van. Ten derde baart de kostprijs ons zorgen. In een recent persbericht spreekt de bevoegde Schepen nu zelf al van 20 miljoen euro. Wij zijn tot de vaststelling gekomen dat daar nog zeer veel kosten niet zijn inbegrepen. Als laatste argument halen wij aan dat er een zeer goed alternatief is , nl de renovatie van het bestaande stadhuis.

Annick Verstraete: De voorbije weken hebben wij niet alleen handtekeningen verzameld maar hebben wij ook veel studiewerk verricht. Recent werd ons door het College van Burgemeester en Schepenen verder inzicht in het dossier geweigerd. Op basis van de ons ter beschikking gestelde informatie komen wij tot de vaststelling dat dit project al zeer sterk afwijkt van het ingediende ontwerp. De oppervlakte is met 40% gestegen tav het oorspronkelijk ontwerp. Dit zou kunnen gerealiseerd worden tegen een prijsstijging van slechts 2,5%. Wij hebben in de voorbije periode voldoende deskundigen aangesproken die dit voor onmogelijk houden.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...