GroenRood dient klacht in bij minister Bourgois en bij de gouverneur

Omdat de gemeenteraad van Deinze eind mei de aanvraag voor een volksraadpleging onontvankelijk verklaarde, legt GroenRood klacht neer bij de gouverneur en bij minister Bourgois.

Dirk Stroobandt: “We kregen vorige week van de stad Deinze de notulen van de gemeenteraadsbeslissing om de aanvraag voor een volksraadpleging onontvankelijk te verklaren. Wij vragen minister Bourgois en gouverneur Denys nu om die beslissing van de gemeenteraad van Deinze te schorsen. Wij denken immers dat de aanvraag wel degelijk ontvankelijk is. Ze voldoet immers aan de wettelijke normen opgesteld in het gemeentedecreet van de Vlaamse regering. Bovendien is het raadsbesluit gebaseerd op een advies van de Vlaamse adviescommissie dat volgens ons niet op de correcte manier verkregen is. De adviesvraag van de stad was immers zeer suggestief en niet volledig, zelfs misleidend. Bovendien werden de aanvragers niet op de hoogte gesteld, konden zij zich dus niet verdedigen en was er geen beslissing van het schepencollege om advies te vragen.”


Tony de Kimpe: “We vragen ook aan de minister of de interpretatie van de adviescommissie om onze aanvraag onontvankelijk te verklaren overeenkomt met de interpretatie van de Vlaamse regering. Zelfs als de gouverneur en de minister ook vinden dat onze aanvraag nontvankelijk is, dan zijn de formulieren die de stad ons bezorgde zeker ook onontvankelijk. Daarom vragen we de minister expliciet om de stad Deinze te verplichten correcte formulieren aan te bieden aan inwoners die een volksraadpleging willen organiseren.”

Annick Verstraete: “Het blijft een feit dat het stadsbestuur van in het begin allerlei drogredenen heeft gezocht om het referendum niet te moeten laten plaats vinden. Nu doen alsof zij de democratie hoog in het vaandel dragen is op zijn minst hypocriet. Het échte debat is nooit gevoerd. De grootste partij van Deinze slaagt er niet in om een inhoudelijk onderbouwd politiek betoog te brengen over zo een belangrijk punt.

Hun fractieleider raakt niet verder dan het uitsturen van persoonlijke verwijten. Dit stemt ons als politici ongerust over de toekomst van Deinze. Als mens hopen wij dat deze leerkracht een andere invulling van het begrip beleefdheid overbrengt bij zijn leerlingen, die de toekomst van Deinze zijn.”

Namens de 3844 ondertekenaars, vragen wij dan ook aan de minister om het stadsbestuur op te roepen de volksraadpleging alsnog te houden in de maand september van 2011. Aangezien de voorbereidingen door de stadsdiensten al begonnen waren, kan dat geen probleem zijn.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...