Sp.a Deinze blijft zich verzetten tegen nucleair transport

Begin juni vernam sp.a Deinze dat er tussen 6 en 10 juni een eerste reeks treinen met hoogradioactief afval van de Nederlandse kerncentrale in Borssele naar La Hague in Frankrijk zouden rijden. Dit transport gebeurde deels langs de spoorlijn Gent-Kortrijk. Het gevaarlijke konvooi passeerde dus ook langs Deinze. Het traject op het grondgebied van Deinze is ruim 6 km lang.

Sp.a Deinze drong er toen op aan dat de stad Deinze, in navolging van de stad Gent, zich tegen dit transport zou gaan verzetten. De motivatie hiervoor bestond uit het feit dat het totaal onverantwoord is om een dergelijk transport met een zeer hoge stralingsintensiteit door een dichtbevolkt stedelijk gebied te sturen. De partij stelde voor dat de stad Deinze zich zou aansluiten bij het verzet van de stad Gent. Sp.a – voorzitster en gemeenteraadslid Freija Dhondt stuurde burgemeester De Ruyck een dringende email om haar bezorgdheid over deze kwestie te uitten. Deze bezorgdheid werd echter niet gedeeld door de burgemeester en zijn schepenen. Integendeel, er werd gesteld dat er onnodig paniek werd gezaaid.

Op dinsdag 11/10 zou een tweede lading kernbrandstof van Nederland naar de verwerkingsfabriek in Frankrijk worden gebracht. Burgemeesters van 22 steden en gemeenten vragen aan Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om alle nucleaire transporten door hun gemeenten op te schorten, na deze tweede lading zullen er immers nog volgen. Ze vragen bovendien ook inzage in de transportvergunnnig, om maatregelen te kunnen nemen als het transport toch doorgaat. De stad Deinze maakt geen deel uit van deze 22 steden en gemeenten. Sp.a Deinze dringt nogmaals aan bij het stadsbestuur om zich eveneens te verzetten tegen het transport van het hoogradioactief afval en zich aan te sluiten bij de overige 22 gemeenten en steden. Volgens Greenpeace staat de Nederlandse transportvergunnning immers een lading toe die even veel radioactieve straling kan afgeven als er bij de kernramp in Tsjernobyl is vrijgekomen. Het is dan ook totaal onverantwoord om een dergelijk transport toe te laten in een dichtbevolkt gebied!

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...