Deinze pakt uit met uniek verlichtingsproject voor stadsmuseum

Eandis en distributienetbeheerder Gaselwest hebben in opdracht van de stad Deinze een uniek verlichtingsproject uitgevoerd in het museum van Deinze en de Leiestreek. De nieuwe verlichtingsinstallatie is 75 % energiezuiniger en inno-vatieve led-spots zorgen voor een betere belichting van de kunstwerken. Ge-combineerd met zonnepanelen is het bekende streekmuseum op elektrisch vlak volledig energieneutraal.

Deze investeringen horen bij een reeks initiatieven rond rationeel energiegebruik waarvoor de stad Deinze de hulp van Eandis inschakelde, waaronder diverse stook-plaatsrenovaties, de plaatsing van zonnepanelen en een ‘masterplan openbare ver-lichting’.

Leie-talent onder de led-spots

De verlichtingsinstallatie van het museum van Deinze en de Leiestreek was verouderd en verbruikte te veel energie. Het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het gebouw bedroeg 135 000 kilowattuur (kWh), waarvan iets meer dan 90 % ging naar verlichting (125 109 kWh). De stad Deinze schakelde de hulp in van Eandis voor de vernieuwing van de verlichtingsinstallatie. Alle werkzaamheden werden geconcen-treerd tussen 10 januari en 10 februari 2012, toen het museum was gesloten voor be-zoekers.

Als basisverlichting van het gebouw werden 185 nieuwe TL-lampen geplaatst die au-tomatisch worden gedimd in functie van het aanwezige daglicht. Samen zorgen ze voor een optimale gelijkmatige verlichting in het gebouw. Voor het belichten van de kunstwerken koos het stadsbestuur voor een investering in 340 led-spots. Die verbrui-ken erg weinig energie en worden ook veel minder warm. Daarnaast is het led-licht vrij van ultraviolet- (UV) en infrarood-straling, waardoor de kunstwerken niet worden be-schadigd. Van de 340 ledspots zijn er 195 waarvan de lichtintensiteit en lichtkleur vlot kan worden aangepast op maat van de tentoongestelde werken.

Dankzij de nieuwe verlichtingsinstallatie kan het museum zijn energieverbruik voor verlichting terugdringen met 98 285 kWh, of meer dan 75 %. Het resterende elektrici-teitsverbruik kan worden opgevangen door de zonnepanelen die in 2011 al door Eandis op het dak van het museum werden geplaatst. Die zonnepanelen hebben een vermogen van 110 kilowattpiek (kWp), goed voor een geschatte jaarlijkse groene-stroomproductie van 93 500 kWh. Het museum van Deinze en de Leiestreek is daar-mee -op elektrisch vlak- energieneutraal. Het surplus aan groene stroom kan worden aangewend in de naburige concertzaal Brielpoort, die de elektriciteitsmeter deelt met het museum.

Aan het verlichtingsproject hangt een prijskaartje van 288 316 euro, maar dankzij de lagere kosten voor energie en onderhoud kan het totaalproject worden terugverdiend in 8,5 jaar. Voor dit project loopt momenteel ook een subsidieaanvraag bij de Vlaamse Overheid in het kader van de projectenveloppe van de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013.

(Vlnr.) Gerda Ginneberge, Schepen van Cultuur, Trui Galle, museumconservator, en Bart Van Thuyne, Schepen Openbare Werken, poseren voor een werk van jonge kunstenares Ingrid Castelein dat beter tot zijn recht komt dankzij de nieuwe led-verlichting.

In lijn met andere investeringen

De voorbije jaren schakelde de Stad Deinze de hulp in van Eandis voor een reeks energiebesparende projecten. Daarmee koos het stadsbestuur resoluut voor duur-zaamheid. Zo werd de stookplaats van de sporthal Sint-Pieters Vinkt al in 2011 onder handen genomen, en staan de stookplaatsrenovaties voor gemeenschapszaal De Vlasschuur en de stadsbibliotheek op de planning. Op meer dan tien stadsgebouwen werden vorig jaar zonnepanelen geplaatst, goed voor investering van meer dan een miljoen euro. De zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 380 kWp en een jaarlijkse groenestroomproductie van 330 000 kWh.

Deinze is ook een van de eerste steden die uitpakt met een ‘masterplan openbare verlichting’. Dat is een meerjarenbeleidsplan voor openbare verlichting dat werd op-gesteld in nauwe samenwerking met Eandis. Op basis van haar masterplan OV for-muleerde Deinze een aantal concrete doelstellingen rond openbare verlichting, waar-onder een energiebesparing van 30 % tegen 2020. Daartoe zal Deinze efficiënter gaan verlichten, onder meer via ‘dimming’ en het plaatsen van aangepaste lampvermogens. De stad neemt ook actief deel aan een proefproject van Eandis over openbare led-verlichting. Daartoe werden twintig lichtmasten opgesteld aan het fietspad naast het treinspoor tussen de Gampelaeredreef en de Parijsestraat.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...