Betaalbare kinderopvang voor iedereen!

Voldoende en betaalbare kinderopvang is voor sp.a altijd al een strijdpunt. Toen op de Deinse gemeenteraad van donderdag 29 maart bleek dat de CD&V/N-VA/Open-VLD meerderheid ouders stevig wil laten betalen voor kinderopvang, steigerden de sp.a mandatarissen.
Aanleiding was de uitbreiding van de binnenschoolse kinderopvang naar woensdagmiddag. Het stadsbestuur rekent voor de organisatie van deze opvang op de scholen, die in ruil een vergoeding vragen voor de extra elektriciteits- en verwarmingskosten. Logisch, maar de stad wil deze meerkost volledig doorschuiven naar de ouders. sp.a gaat hiermee niet akkoord.

“Binnenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag is een goede zaak voor werkende ouders. Maar het moet betaalbaar zijn!”, zegt Ann Gunst, bestuurslid sp.a Deinze en moeder van twee. “Want iedereen heeft recht op het juiste evenwicht tussen werk en privé. Met een leefbare job én een goede opvang aan een redelijke prijs”.

“De meerderheidspartijen kiezen ervoor om het tarief van voor- en naschoolse opvang op te trekken van één naar anderhalve euro per uur. Dat is een stijging van 50%!”, zegt Wouter De Schepper, bestuurslid sp.a Deinze en kersverse papa. “Daarnaast zal de kinderopvang op woensdagnamiddag oplopen tot maar liefst 2,5 euro per uur en per kind. Zonder maximumbedrag nota bene… We staan daar niet altijd bij stil, maar niet iedereen kan dat bolwerken”.

De voorgestelde tarieven overstijgen zelfs die van de Brieltuin, een buitenschoolse opvang of IBO. De minimum- en maximumprijzen die dergelijke IBO’s mogen vragen liggen wettelijk vast, maar ook daar zit Deinze bij de duursten in de streek. Opmerkelijk is dat het stadsbestuur niet voorziet in verminderde tarieven voor het 2e en volgende kind. Enkel mensen met een zogenaamd OMNIO-statuut kunnen genieten van een sociaal tarief.
Freija Dhondt, voorzitter sp.a Deinze: “Onze partij begrijpt niet waarom het stadsbestuur hier niet zelf investeert. De totale meerkost bedraagt per jaar € 21.000. Voor de stad een relatief klein bedrag. Zeker als je kijkt naar andere recent geplande investeringen in prestigeprojecten.” Voor sp.a heeft elk gezin recht op kwaliteitsvolle en betaalbare opvang. Het stadsbestuur moet de komende jaren alles in het werk stellen voor een warm en kindvriendelijk Deinze!

“Een stadsbestuur moet volgens sp.a beleid voeren, prioriteiten uittekenen en vooral investeren in de toekomst. In dit dossier toont het stadsbestuur nog maar eens dat dure projecten voorrang krijgen op investeren in mensen en in de toekomst. De stad Deinze krijgt misschien wel de Beleidsprijs Publieke Ruimte, maar komt voor ons zeker niet in aanmerking voor de Beleidsprijs Sociaal Beleid en Kinderopvang”, sluit Dhondt af.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...