Het stadsbestuur Deinze wint de prestigeprijs “Beleidsprijs Publieke Ruimte 2007 -2012”!

Burgemeester Jan Vermeulen ontving op 29 maart de trofee uit handen van Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois, tijdens de Trefdag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

N.a.v. de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2006) bleek uit een onderzoek dat de kwaliteit van de openbare ruimte het belangrijkste aandachtspunt is voor de burger om een gemeentebestuur op te beoordelen. Steunpunt Straten ging in samenwerking met de VVSG op zoek naar de gemeenten die tijdens de legislatuur 2007-2012 hoog hebben ingezet op publieke ruimte. Tien steden en gemeenten (groot en klein) uit alle Vlaamse provincie (o.a. Gent, Antwerpen, Ingelmunster, Puurs) zonden een dossier in. Na beoordeling door een multidisciplinaire en onafhankelijke jury kwam Deinze als winnaar uit de bus.
De juryvoorzitter Jan Vilain (Steunpunt Straten) deelt mee: “Een kwaliteitsvol publiekeruimtebeleid komt niet enkel tot uiting door het realiseren van mooie projecten. Ook het formuleren van een concrete en ambitieuze doelstellingen in het bestuursakkoord, de inzet van een breed instrumentarium, het uitzetten van een langetermijnvisie en een geïntegreerde werking op ambtelijk en bestuursniveau zijn essentiële bouwstenen om een goed beleid rond openbare ruimten vorm te geven”. Al deze elementen komen tot uiting in de ingezonden dossiers, doch de gemeente die over de hele lijn het beste bleek te scoren, is Deinze.

Het stadsbestuur presteerde het om vanaf de start van de legislatuur in 2007 een indrukwekkend parcours af te leggen. Stadsvernieuwing staat in Deinze hoog op de beleidsagenda en op het einde van de legislatuur zijn de eerste realisaties ook al goed zichtbaar: het Kerkplein en de Leiedam en momenteel de herinrichting van de Markt.
Annelies Van der Donckt, Directeur ruimte VVSG : “Lokale overheden die het goed doen, zijn een belangrijke bron van inspiratie voor andere mandatarissen. We vinden het positief dat Deinze op deze manier onder de aandacht komt. Als een bescheiden provinciestad erin slaagt de onderscheiding voor beste publiekeruimtebeleid op zak te steken, is dat voorbeeldstellend voor heel veel andere steden en gemeenten.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...