Tijdelijke bushalte voor Oude Brugsepoort

De werken in de Oude Brugsepoort zijn volop aan de gang. Het dossier sleept al jaren aan en was een van de centrale punten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Sp.a-bestuurslid Donald Braekevelt, die zelf in de Kouter woont, zet zich met het Oude Brugsepoort-buurtcomité al jaren in voor de belangen van de omwonenden. ‘Het is voor ons buurtcomité van groot belang dat de omwonenden voldoende inspraak krijgen bij de werken en waar nodig geïnformeerd worden over de stand van zaken. Het is onze bedoeling om er voor te zorgen dat de buurtbewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de werken in hun buurt. Ze kunnen met al hun vragen en verzuchtingen bij ons terecht’, zegt Braekevelt. ‘Recent werd ons bijvoorbeeld gemeld dat de bushaltes Kouter en Biesbulck door de werken voorlopig zijn afgeschaft’.

Sp.a Deinze stelt het openbaar vervoer in de stad al jaren centraal op de agenda. De partij pleit niet alleen voor betere infrastructuur en bushokjes, maar ook voor een uitgebreider aanbod, vooral in de deelgemeenten. ‘Door de afschaffing van de twee haltes rijden de bussen momenteel vanaf de halte Kaleshoek rechtstreeks naar het kerkhof van Deinze. Een te grote afstand’, vindt Willy Bekaert, gemeenteraadslid. ‘Op de gemeenteraad van maart én april stelde onze fractie de vraag aan het schepencollege om in overleg te gaan met De Lijn om twee tijdelijke haltes te voorzien gedurende de periode van de werken.’

Het overleg bleef echter tot op heden uit, dus nam sp.a zelf het initiatief. Freija Dhondt, voorzitter sp.a: ‘Onze partij nam zelf contact op met De Lijn Oost-Vlaanderen en vroeg expliciet om twee bijkomende haltes. Zij lieten ons weten dat ze naar aanleiding van onze vraag zullen voorzien in één tijdelijke halte in de nabijheid van het kruispunt Kaandelbeekstraat/Tweebruggenlaan en dit tot het einde van de werken’.

De tijdelijke halte aan de Kaandelbeekstraat werd meteen ingepland door De Lijn. ‘Uiteraard zijn wij zeer tevreden met deze snelle interventie!’, besluiten Braekevelt en Bekaert. ‘Het zou voor de bewoners van de Kouter uiteraard nog beter zijn mocht de tweede gevraagde halte er ook komen, maar deze oplossing is alvast een grote stap vooruit’.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...