Adviesraden praten meer over programma GroenRood voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Dirk Stroobandt : “GroenRood bouwt een programma op voor de komende verkiezingen rond vijf thema’s :

  1. Investeren in de toekomst
  2. Natuur, milieu en energie
  3. Sociaal beleid
  4. Mobiliteit
  5. Deinzenaar centraal

De kernpunten uit ons programma hebben wij voor debat voorgelegd aan de afgevaardigden uit de adviesraden en verschillende verenigingen. Wij vinden het belangrijk dat er voor ons programma een draagvlak is. Het werken aan een degelijk programma met oog voor de nabije en verre toekomst van Deinze staat bij ons voorop.”

Tony De Kimpe : “Het is bovendien zeer belangrijk dat we onze ideeën aftoetsen aan wat er echt leeft bij de bevolking. Als mandataris doen we dat dagelijks, maar toch willen we dat versterkt zien. Wij willen hier ook het belang dat wij hechten aan de adviesraden benadrukken. Zij zijn de partners van de gemeenteraad. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat de adviesraden talrijk zijn ingegaan op onze uitnodiging om feedback te geven op ons programma.”

Dirk De Pestel : “ Wij kiezen voor slimme investeringen en een duurzaam beleid. Onze focus op de ecologische dimensie en het sociale aspect zijn uiteraard niet weg te denken uit ons programma. Wij hebben tijdens de bijeenkomst bijkomende suggesties gekregen om deze aspecten in ons programma te versterken. Zo werd de suggestie gedaan om de restruimtes in buurten groener in te vullen, werd de vraag gesteld om letsen te ondersteunen en om zeker aandacht te hebben voor het realiseren van de 0,7% van het budget aan ontwikkelingssamenwerking.”

Annick Verstraete : “We hebben ook boeiende discussies gehad over het al dan niet gratis ter beschikking stellen van zalen voor de verenigingen in Deinze, de aandacht voor de dreven, het sociaal huis en het stadhuis. Wij kunnen alvast stellen dat een aantal van onze ideeën door de aanwezigen als verfrissend werden gezien. Wij willen de komende zes jaar in Deinze werken aan een warme samenleving waar de “buurtzorgers” onze ankerpunten in zijn. De gemeenschapszalen in de verschillende deelgemeenten worden echte buurthuizen waar de inwoners van de deelgemeente op bepaalde tijdstippen terecht kunnen voor sociale dienstverlening van stad en OCMW. Op vaste dagen kunnen de inwoners elkaar ook ontmoeten in de gemeenschapscentra en daarnaast blijven deze zalen uiteraard ter beschikking staan van de vele verenigingen. Onze aandacht voor de deelgemeenten is de aanwezigen niet ontgaan. Zo willen wij een woensdagmarkt-bus die de inwoners van de deelgemeenten naar de Markt brengt en terug. De komende dagen verfijnen wij een aantal punten en bespreken wij de opmerkingen die er gekomen zijn. ”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...