Het programma voor de ‘Elf Novemberherdenking 2012 voor Deinze’ (Deinze en al haar deelgemeenten samen):

om 10.30 uur: Samenkomst aan het Congoplein. Bloemenneerlegging aan het monument door het stadsbestuur. Uitvoering van het Vaderlands Lied door de Kon. Harmonie “Ste.-Cecilia Deinze”. Uitvoering van ‘Te Velde’ door de klaroenblazers van de stedelijke brandweer

om 10.40 uur: Optocht over de Markt
Politie, vlaggengroep van de sympathiserende verenigingen, Kon. Harmonie “Ste.-Cecilia Deinze”, klaroenblazers van de stedelijke brandweer , Rode Kruisafdeling , leden sympathiserende verenigingen, Civiele Bescherming en stedelijke brandweer, vaandels der aangesloten Vaderlandslievende verenigingen, bestuur en leden Vaderlandslievende verenigingen, stadsbestuur

Om 10.45 uur: Bloemenneerlegging aan het oorlogsmonument Deinze-kerk door het stadsbestuur en het N.S.B., uitvoering van het Vaderlands Lied door de Kon. Harmonie “Ste. Cecilia Deinze”, uitvoering van The Last Post door de klaroenblazers van de stedelijke brandweer

Om 11.00 uur: Eucharistieviering in de dekanale Onze-Lieve-Vrouwekerk ter nagedachtenis van de slachtoffers van de beide wereldoorlogen, de vaandeldragers nemen plaats in het hoogkoor uitvoering van de vaderlandse hymne en het lied van de Vlaamse Gemeenschap door de Koninklijke Muziekmaatschappij Ste.-Cecilia

Daar de herdenking volledig plaats grijpt in het centrum van ‘groot’ Deinze, worden om 9 uur door de aangestelde bloemenzaken bloemen ‘namens het stadsbestuur’ gedeponeerd aan de volgende oorlogsmonumenten: Zeveren, Astene, Petegem, Bachte, Bachte-Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne, Meigem, Vinkt aan beide monumenten, Gottem.

Hieronder het bijkomend programma van de herdenking, opgemaakt en uitsluitend georganiseerd door de verschillende lokale vaderlandslievende verenigingen: N.S.B. Deinze en Petegem, N.S.B. Deinze – Petegem, Oorlogsvrijwilligers, Politieke gevangenen:
12.45 uur: receptie in het Brielpaviljoen aan de Leie
13.00 uur: feestmaal met daarna gezellig samenzijn met kaart en teerlingspel.
Prijs per deelnemer: 15 EUR, inschrijven bij het hieronder vermelde bestuurslid vóór 06/11/2012: Wullaert Maurice, Canteclaerplein 11, 9800 Deinze. Tel : 09/386.35.35. Wullaert Evy, Pontstraat 23, 9800 Deinze. Tel : 09/386.35.34

N.S.B. Bachte – N.S.B. Maria Leerne en N.S.B. Sint-Martens-Leerne

10.30 uur: gezamelijke herdenkingsmis in de kerk “HH. Petrus en Paulus, Bachte” Bachtekerkstraat, met daarna korte plechtigheid door de onderscheidene verenigingen aan hun oorlogsmonument.

13.00 uur: receptie en gezamenlijk feestmaal in de zaal ‘Bachtenaerke’
waarna gezellig samenzijn met kaart- en teerlingspel, inschrijven bij de bestuursleden vóór 05/11/2012.

N.S.B. Meigem
10.00 uur: herdenkingsmis ter nagedachtenis van de burgerlijke en militaire
oorlogsslachtoffers, met daarna plechtigheid aan beide oorlogsmonumenten.
11.00 uur: receptie in zaal ‘Reigersnest’
12.00 uur: feestmaal in zaal ‘Reigersnest’ met daarna gezellig samenzijn met kaart- en teerlingspel, inschrijven bij de bestuursleden vóór 06/11/2012.

Er zijn geen plechtigheden in de andere deelgemeenten.

Delen op: