Stad Deinze wil een nieuw zwembad bouwen

Het stadsbestuur zet in op een toekomstgericht zwembeleid door vernieuwing en uitbreiding van de bestaande zwemfaciliteiten. Dat is nodig door de groeiende vraag en door het feit dat de huidige infrastructuur niet langer voldoet aan de evoluerende behoeften van de gebruikers.

De Palaestra zou zo maar de Palincentra* kunnen worden 😉

“Het huidige zwembad dateert van 1973”, zegt Bart Van Thuyne, schepen bevoegd voor patrimonium. “In de loop der jaren werden investeringen gedaan om het zwembad aantrekkelijk te houden. Zo werd het uitgerust met een glijbaan, wellness, waterval en later nog een peuterbad. Aan de fundamenten van het bad is echter niets veranderd. Vandaag zien we dat de constructie gebreken begint te vertonen. Zo zien we in de kruipkelder dat de kuip de tand des tijds begint te voelen. Ook het gebouw ondervindt ondertussen schade door de jarenlange blootstelling aan de vochtige, chloorrijke omgeving. Daarnaast is het zwembad qua technieken niet meer actueel. Vanuit duurzaamheidsoogpunt dringen maatregelen zich op. Door tijdig te handelen vermijden we het risico dat er ooit een moment komt dat er geen zwembad meer is.”

“We ervaren een toenemende vraag naar zwemmogelijkheden en een groeiende bewustwording van het belang van waterbeleving bij de inwoners, de clubs en de scholen” vult Sofie D’hondt, schepen bevoegd voor sport, aan. “Onze huidige zweminfrastructuur is onvoldoende geschikt om te kunnen voldoen aan deze zwemvragen en -noden. Daarom willen we werk maken van een toekomstgericht zwembeleid dat op een brede schaal deze en volgende generaties kan bedienen. We zetten daarvoor in op vernieuwing en uitbreiding van de bestaande zwemfaciliteiten. Algemeen staan verschillende aspecten van zwemmen in onze gemeenschap onder druk. Het schoolzwemmen, een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van onze jeugd, wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals stijgende (transport)kosten door verdere verplaatsingen, minder zwemuren, … Daarnaast zijn er talrijke vragen van zwemclubs en inwoners van Deinze en de ruimere regio naar meer zwemmogelijkheden en een verrijkte waterbeleving. Deinze streeft ernaar om met het nieuwe zwembeleid een oplossing te bieden aan die behoeften. 

In het voorjaar 2022 werd een brede publieksbevraging georganiseerd die in de diepte het publiek bevroeg over alle relevante domeinen gelinkt aan het bezoek van het zwembad.  De resultaten van deze bevraging worden meegenomen bij het uitwerken van de plannen voor een nieuw zwembad.

Dit onderzoek kwam tot stand via een partnerschap met Universiteit Gent (Prof. Dr. Annick Willem), Netwerk Lokaal Sportbeleid, Mulier Instituut, Vereniging Sport en Gemeenten en LMR.

“Het huidige zwembad Palaestra heeft vele jaren goed dienst gedaan, maar het is duidelijk dat het niet langer in staat is om aan de groeiende vraag en evoluerende behoeften van de gebruikers te voldoen”, besluit burgemeester Jan Vermeulen. “Daarom besliste het stadsbestuur om actie te ondernemen en een vernieuwingstraject op te starten om klaar te zijn voor de toekomst. Vanuit het oogpunt stadsontwikkeling wordt met open vizier gekeken. Dit betekent dat ook onderzocht wordt waar de juiste locatie kan zijn voor een nieuw zwembad.”

De gemeenteraad werd tijdens een commissievergadering op 21 mei geïnformeerd over deze belangrijke ontwikkelingen. Tijdens de commissie wordt de urgentie van de situatie benadrukt, net als de intentie van de stad om proactief te handelen. 

* Pal in het centrum

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...