Deinze krijgt elektrische wagen ter beschikking van Eandis

Distributiebedrijf Eandis, overhandigde op dinsdag 8 januari 2013 een elektrische wagen aan burgemeester Jan Vermeulen van Deinze. Deze wagen wordt gedurende drie maanden ter beschikking gesteld van de stad. Eandis is één van de kernpartners in het EVA-project, dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen zal onderzoeken en aanpakken. Het doel van deze uitleenperiode is dan ook tweeërlei. Enerzijds wil het EVA-project steden en gemeenten laten kennismaken met elektrisch rijden. Anderzijds vormen deze uitleenbeurten onderdeel van een onderzoek naar het rij- en verbruiksgedrag, dat permanent wordt geregistreerd.

Elektrische mobiliteit stimuleren

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen.

In het kader van het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) wil Eandis dit jaar op 70 locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen of scooters invoeren om zo te komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier kan er invulling worden gegeven aan de doelstellingen van het EVA-project om binnen een straal van 20 km of binnen de 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.

Maar Eandis gaat nog een stap verder. Het distributiebedrijf van 7 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas – waaronder Gaselwest – heeft een aantal elektrische voertuigen aangekocht om uit te lenen aan openbare besturen. Het is de bedoeling om deze openbare besturen kennis te laten maken met de eigenschappen en de mogelijkheden van de elektrische wagens.

De elektrische wagen die op 8 januari 2013 aan het stadsbestuur van Deinze werd overhandigd, is een Mitsubishi iMiev. De wagen wordt gedurende drie maanden gratis ter beschikking gesteld van de stad.

Het EVA-project is een project gesteund door Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.

Info en video: Martin De Baerdemaeker – https://vimeo.com/channels/pmdtv

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...