Wegenwerken fnuiken economie en stadskernvernieuwing

Open VLD reageert scherp op non – communicatie van het Vlaams gewest
Open VLD neemt met ontzetting kennis van de gisteren aangekondigde wegenwerken op de E17. De werken zullen uitgevoerd worden vanaf de grens met West-Vlaanderen ter hoogte van de carpoolparking van Waregem tot voorbij Deinze, vlak vóór het tankstation van Nazareth. Als gevolg van de werken gaat het op – en afrittencomplex, amper enkele weken open, in beide richtingen onherroepelijk weer dicht tussen 15 juli en 2 september 2013. Richting Gent is er immers een werfzone van 11 km tussen Waregem en Deinze. Richting Kortrijk wordt het verkeer via een doorsteek over de middenberm naar twee maal twee rijstroken gebracht, waardoor de pechstrook niet langer beschikbaar zal zijn voor invoegende wagens. Enkel de afrit ter hoogte van Deinze in de richting van Kortrijk blijft tijdens de werken geopend.

Werken oprit E17_01

De stad Deinze kreeg deze mededeling deze week koudweg op zijn boterham tijdens een overleg met het Vlaams gewest. De werken moesten vorig jaar al uitgevoerd zijn, maar liepen vertraging op. Dat men ze dan in 2013 liet samenvallen met de werken aan het nieuwe op – en afrittencomplex, zou een logische oplossing zijn geweest. Maar naar verluidt kon het Vlaamse gewest hierover geen overeenstemming met de aannemer bereiken. Die wilde de werken eigenlijk pas in september en oktober 013 uitvoeren, maar daar stak het Vlaams gewest een stokje voor, naar eigen zeggen, omdat de economische schade dan groter zou uitgevallen zijn dan in de zomer.

Voor Open VLD is dit echt maar een flauwe troost. Schepen van middenstand Bruno Dhaenens (Open VLD): “Wat mij in heel deze werkwijze het meest tegen de borst stuit is dat wij als bestuur alles in het werk stellen om zomerevenementen zoals “Villa Vanthilt”, “de Deinse feesten”, “de maes muzic cargo”, … te organiseren en dat al deze stadspromotie wordt gefnuikt door een falende communicatie en coördinatie van hoger hand.”

Open VLD – voorzitter Steven Van de Putte en Jong VLD – voorzitter Bart Vandekerkhove, bijgetreden door Provincieraadsvoorzitter Marc De Buck, de OCMW – raadsleden Peter De Maertelaere, Tess Minnens en Rita Van Neste “Onze economie wordt al sinds vorig jaar gegijzeld door het Vlaams gewest. Eerst duurde de heraanleg van het op – en afrittencomplex op de autosnelweg bijna drie maanden langer dan gepland. Nu kondigt men zonder overleg nieuwe werken aan. Dit ervaren we als een provocatie ten opzichte van onze bedrijven en burgers”

Open VLD – fractie vraagt informatievergadering
De fractieleden van de Open VLD in de gemeenteraad: schepenen Norbert De Mey en Bruno Dhaenens, Gemeenteraadsvoorzitter Annie Mervillie, Steven Van de Putte, Yannic Demeyer en Denijs Van de Weghe: “Reeds in maart legden we de vinger op de wonde. We stelden vast dat alle coördinatie zoek was bij het Vlaams gewest. Toen was dat omdat er tegelijk ook werken startten op de Kortrijksesteenweg in Sint – Denijs – Westrem. Amper twee maanden later staan we weer voor voldongen feiten. En de laconieke houding van het Vlaams gewest stoort ons enorm. Blijkbaar hoeven we geen tijdelijke maatregelen te verwachten om de verschuivende verkeersstromen beter te verdelen. De maat is nu echt vol voor ons. ”

“We dringen er bij het Vlaams gewest op aan dat zij naar aanleiding van de nieuwe werken flankerende maatregelen zou nemen om de Deinse bedrijventerreinen en handelskernen bereikbaar te houden en de verkeersleefbaarheid op de secundaire wegen te waarborgen. Ook dringen we er op aan dat het Vlaams gewest een grootschalige informatievergadering zou geven in Deinze waarop burgers en bedrijven geïnformeerd zouden worden over alle nog geplande werken van en naar de E17. Zo blijven we nog steeds op onze honger zitten over de herinrichting van het zwarte punt op de kruising van de Gaversesteenweg en de Oudenaardsesteenweg. Het wordt tijd dat het Vlaams gewest al zijn kaarten op tafel legt.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...