Stad Deinze nam op woensdag 29 mei 2013 kennis van de mededeling van het Vlaams Gewest inzake de geplande afsluiting van het op- en afrittencomplex aan de E17 tussen de periode 15 juli 2013-2 september 2013.

Werken oprit E17_04

Het is een principieel standpunt van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de op- en afritten te sluiten bij wegeniswerken in de buurt hiervan. Het stadsbestuur betreurt echter dat deze werken niet gelijktijdig gebeurden tijdens de werkzaamheden aan het op- en afrittencomplex van het voorbije jaar, een beslissing waar stad Deinze geen inspraak in had. Het stadsbestuur heeft een dringend overleg aangevraagd met het AWV. Pas na dit overleg zal er beslist worden of de nodige signalisatievergunningen verleend zullen worden. Er zal ook nagevraagd worden of de afrit Deinze, komende van Gent, wel open kan blijven tijdens de werkzaamheden. In het verleden heeft het stadsbestuur altijd haar volledige medewerking verleend aan het AWV, zoals bij het dossier van de heraanleg van de Xavier De Cocklaan in Deurle. Indien er toch bijkomend moet worden afgesloten vraagt stad Deinze dat alle bijkomende werken op de N35 (zoals de geplande herinrichtingswerken van de Gaversesteenweg van de Volhardingslaan tot en met de Oudenaardsesteenweg en de noodzakelijke aanpassing voor fietsers ter hoogte van De Prijkels) in één adem gebeuren, zodat de stad niet nog een extra keer afgesloten wordt.

Delen op: