Wijziging rijrichting Tolpoortstraat niet langer taboe

Op vraag van gemeenteraadslid Steven Van de Putte (Open VLD) of er in het kader van het mobiliteitsplan nagedacht wordt over een omkering van de rijrichting in de Tolpoortstraat, antwoordde schepen voor mobiliteit Bart Van Thuyne bevestigend op de gemeenteraad van donderdag 23 mei 2013.

Tolpoortstraat_oud

De gemeentelijke begeleidingscommissie kon zich al uitspreken over de oriëntatienota, zeg maar de eerste fase in de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. Daarin werden, naast de vele lustellingen die reeds gebeurd zijn, nieuwe slangtellingen aangekondigd om de verkeersintensiteit van verschillende wegen in kaart te brengen, ondermeer op de N440 oude Heirbaan in Gottem en Grammene, Winkelstraat, Beekstraat in Astene,…Daarnaast wordt een herkomst – bestemmingsonderzoek uitgevoerd tussen de N43 (Kotrijksesteenweg) en de N494 (Oudenaardsesteenweg) enerzijds en tussen de N43 (Gentsesteenweg) en de N35 (Gaversesteenweg) anderzijds. Zo hoopt men het sluipverkeer over lokale wegen beter te kunnen detecteren. Steven Van de Putte: “Maar ook grondig onderzoek naar de verkeersafwikkeling in het winkelkerngebied van onze stad is uitermate belangrijk. De verkeerscirculatie is maar optimaal als zij de economische leefbaarheid en de verkeersleefbaarheid van onze stadskern ten goede komt. Daarom mijn vraag: zullen er proefopstellingen georganiseerd worden om de effecten te meten van een gewijzigde rijrichting in de Tolpoortstraat?“ Schepen Van Thuyne (CD&V): “Proefopstellingen zullen we niet organiseren omdat die voor een tijdelijke test een te grote impact zouden hebben op naburige straten. Maar we zullen wel computermodellen maken waarin we de rijrichtingen in de winkelkern aan de hand van simulaties bestuderen. Telkens als die immers in de ene straat wijzigt, zal dit automatisch effecten genereren naar de andere straten. We moeten dus omzichtig te werk gaan. Maar een eventuele omkering van het verkeer in de Tolpoortstraat is daarbij zeker geen taboe. Als we de effecten daarvan kennen, koppelen we terug naar de gemeentelijke begeleidingscommissie. “

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...