Verzekeringskost daalt met de helft in Deinze

“De jongste jaren daalde de verzekeringslast voor de stad Deinze met maar liefst de helft”. Dat antwoordde schepen van financiën Norbert De Mey (Open VLD) op een mondelinge vraag van raadslid Steven Van de Putte (Open VLD). De fractieleider verwees naar een studie waaruit bleek dat alle Vlaamse steden en gemeenten samen zo’n 62 miljoen euro ophoesten aan verzekeringspolissen, hetgeen doet vermoeden dat zij vaak te duur verzekerd zijn. “Sinds kort zijn gemeentebesturen dan ook gestart met risicomanagement en wordt er zwaar gesaneerd in dergelijke werkingsuitgaven. Hoe ver staat Deinze op dat vlak?”, wilde raadslid Van de Putte weten.

Markt Deinze

“Bij heel wat steden en gemeenten begint dit nu pas te dagen. Maar Deinze speelt al lang een voortrekkersrol”, weet Norbert De Mey. “De verzekeringsportefeuille van de Stad Deinze werd reeds doorgelicht in het voorjaar 2013 door het bedrijf AON. Het betrof een gezamenlijke opdracht voor de stad Deinze, het AGB stad Deinze, de politiezone Deinze-Zulte en de gemeente Zulte. De opdracht beoogde verschillende doelstellingen:
– Zijn alle risico’s verzekerd?
– Zijn er geen risico’s die dubbel verzekerd zijn?
– Zijn we goed verzekerd (minimum en maximum kapitalen, franchises, …)?
– En is de premie in verhouding tot het risico en marktconform?”

In een tweede fase, zomer en najaar 2013, werd er onder begeleiding van Aon een bestek uitgeschreven voor alle polissen waarvoor het opportuun was om naar de markt te gaan. Voor de stad Deinze werden er om diverse redenen een aantal polissen uitgesloten. Ofwel omdat de schadestatistiek van de laatste 5 jaar niet goed was (brandverzekering), ofwel om de polissen nog niet op vervaldag gekomen waren (burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen) ofwel omdat het risico te specifiek is om mee te nemen in een globale oefening (hospitalisatie).

De marktbevraging leidde tot een spectaculaire daling van de kosten met +/- 50% of een totale daling van +/- 60.000 € op jaarbasis (28.000 € Stad Deinze / 12.000 € Agb Stad Deinze / 20.000 € Politiezone) of 360 000 € op legislatuurbasis.
“De vervaldag van alle polissen werd intussen gelijkgeschakeld en dus volgt er in 2016 een nieuwe marktbevraging, deze keer voor alle polissen. ”
“Vooral voor wat betreft de premies voor arbeidsongevallen wordt er een significante daling van de premie verwacht. Het is de bedoeling om op dat ogenblik weer te gunnen voor een periode van 4 jaar. We zitten dus nog niet op het einde van ons latijn”, besluit schepen Norbert De Mey.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...