Situatie Krekelstraat

In september 2012 namen Christine Stroobandt en Patrick Le Roy het initiatief om de verkeerssituatie in de Krekelstraat aan te kaarten bij het stadsbestuur. Op 9 oktober overhandigden zij een petitie aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College besliste om dit punt te agenderen op de verkeerscommissie.


View Larger Map

Patrick Leroy: “Ondertussen zijn we meer dan een half jaar verder en blijven de auto’s te snel rijden, blijft het wegdek in slechte staat en is de Krekelstraat bijzonder onveilig voor fietsers en voetgangers.”

Annick Verstraete: “Wij hebben aan de Burgemeester gevraagd om dit punt met prioriteit te behandelen in de eerstkomende verkeerscommissie. Wij hebben al een aanzet gegeven voor mogelijke oplossingen, zoals optische straatversmallers, verkeersdrempels, asverschuivingen en fietssuggestiestroken.”

Peter Parmentier: “ GroenRood ijvert ervoor dat de Krekelstraat een verkeersveilige straat wordt. Het mag zeker geen “Krekelautostrade” of “Krekelring” worden.”

Christine Stroobandt: “Wij hebben de buurtbewoners per brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken in het dossier van de Krekelstraat. Wij zijn ervan overtuigd dat de verkeerscommissie op basis van haar deskundigheid een goed voorstel kan uitwerken en hopen op een spoedige behandeling.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...