Uitvoering inrichtingswerken Stadsbos Deinze – een stand van zaken

Begin mei startten werken voor de aanleg van wandel- en fietspaden en andere recreatieve maatregelen in het stadsbosproject. Deze werken worden uitgevoerd door de firma Cocquyt uit Lochristi in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en kaderen in het inrichtingsplan Stadsbos Deinze, onderdeel van het landinrichtingsproject Leie en Schelde. Ze hebben als doel de recreatieve mogelijkheden in en rond het stadsbos te verbeteren. Je zal meer en comfortabeler kunnen fietsen en wandelen in het gebied.

Het Inrichtingsplan Stadsbos Deinze werd opgemaakt door de VLM in nauwe samenwerking met en met medefinanciering van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de stad Deinze en de administratie Waterwegen & Zeekanaal (W&Z). Het plangebied heeft een oppervlakte van 368 ha en ligt langs de rechteroever van de Leie, op grondgebied van de stad Deinze (Astene)

In de Astenedreef werden inmiddels de eerste werken uitgevoerd. De bestaande beplanting op het einde van de dreef (kant De Ceder/Parijsestraat) werd gerooid zodat in het komende plantseizoen ook dit stuk van de dreef eindelijk een dubbele rij lindebomen zal krijgen. Verder werd de nieuwe doorsteek voor de verbinding van Astenedreef met de Boswachtersdreef en de toegang tot het speelbos vrijgemaakt.

Gampelaeredreef

Gampelaeredreef

In een volgende stap wordt de Gampelaeredreef aangepakt. De aannemer zal er de eerste helft van juni een sleuf uitfrezen langs de betonweg aan de kant van de lindes en een boordsteen gieten. Op die manier wordt parkeren met wagens in de dreef verhinderd en kan de dreef zich ontwikkelen tot een zachte verbindingsweg voor wandelaars en fietsers. Op een tweetal plaatsen zal men de dreef blijvend kunnen kruisen met de wagen. Deze werken zullen een tweetal weken in beslag nemen.

Astenedreef

Astenedreef

Nog voor het bouwverlof krijgt het midden van de Astenedreef een (half)verhard fiets- en wandelpad van 2,5 m breedte. Op die manier wordt de dreef ook toegankelijk voor minder mobielen. De aannemer zal na voorbereidende werken een fundering in gebroken granulaten en een toplaag in porfiersteenslag aanbrengen voor de verharding van de middenstrook. Deze werken zullen een drietal weken in beslag nemen.

Tijdens de uitvoering van de werken zullen bepaalde delen van het stadsbos tijdelijk worden afgesloten voor het publiek om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen. Hiervoor zullen borden op het terrein worden geplaatst en alternatieve routes worden aangeduid indien mogelijk. De exacte uitvoeringstermijn van de werken kan soms wat verschuiven afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...