Een primeur in België. I.V.M., Fost Plus, stad Deinze en de bewoners pakken ‘PMD-weeszakken’ op de Markt samen aan.

Stadsbestuur, I.V.M. en Fost Plus pakken ‘weeszakken’ op de Markt aan.

Afgekeurde PMD-zakken die na de ophalingen blijven rondslingeren op de Markt. Ze zijn een doorn in het oog van vele inwoners, passanten, winkeliers, … Een afgekeurde zak krijgt een rode sticker opgekleefd. Inwoners wiens zak geweigerd wordt, zijn verplicht de gestickerde zak terug binnen te nemen.

Markt Deinze

Markt Deinze

Op de Markt worden deze zakken evenwel vaak samen geplaatst, zodat het niet meer te achterhalen is van wie de ‘afgekeurde PMD-zak’ eigenlijk is. Het kost het team van Proper Deinze telkens weer veel tijd en werk om deze zogenaamde ‘weeszakken’ na elke ophaling in te zamelen. Bovendien belandt een groot deel van dit materiaal in de afvalenergiecentrale van de I.V.M. terwijl het eigenlijk goed gesorteerd en gerecycleerd zou kunnen worden. Extra kosten dus voor de stad én een verlies voor het milieu …

Kwaliteit van het ingezamelde PMD kan beter
Niettegenstaande vele inspanningen van inwoners om afval- en materiaalstromen correct aan te bieden, blijken de sorteerregels voor PMD nog steeds problemen op te leveren. Bij een recent uitgevoerde sorteeranalyse naar aanleiding van de ophaling van PMD op de Markt in Deinze, bleek dat slechts 26% (dus ongeveer één op vier) van de aangeboden PMD-zakken géén foutieve inhoud bevatte. Drie op de vier zakken bevatten dus wél één of meerdere zaken die er niet in thuishoren. Dit gaat dan voornamelijk over ‘plastics’, waarvan verkeerdelijk gedacht wordt dat deze ook in de PMD-zak mogen. De ‘P’ van PMD staat evenwel enkel voor ‘Plastic Flessen en Flacons’.
Tijdens de sorteerproef werden ook volgende plastics aangetroffen:
– plastic bakjes (maaltijden)
– potjes (yoghurt, desserts, cosmetica, botervlootjes …) en dozen (cacao, ijs …)
– zakken en folies
– schaaltjes (charcuterie etc.)

3 maanden durende sensibilisering naar bewoners op de Markt
Om het probleem van de weeszakken aan te pakken, maar ook en vooral om de inwoners te informeren en te helpen bij het correct aanbieden van de PMD-zak, slaan het stadsbestuur, de I.V.M. en Fost Plus de handen in elkaar. Gedurende 3 maanden (vanaf oktober tot eind 2013) worden bewoners van de Markt – dit zijn een 400-tal adressen – uitgenodigd deel te nemen aan een project. Dankzij coaching en feedback over de sorteerregels en de vastgestelde fouten in de aangeboden PMD-zakken, zal het aantal geweigerde zakken zienderogen dalen.

PMD-zakken krijgen code
Alle bewoners van de markt ontvangen een startpakket met daarin de toelichting bij het project en enkele gepersonaliseerde stickers met een code.
Telkens een PMD-zak wordt meegegeven met de ophaling, wordt een sticker met code op die zak bevestigd. Niemand – behalve de stadsdiensten – weet welke inwoner welke code heeft gekregen. Alles gebeurt dus met de grootste discretie.
Op de ophaaldag komt een PMD-watcher langs en keurt de zakken. Indien er iets foutief in de zak wordt aangeboden, wordt de zak voorzien van een rode sticker en wordt nagegaan wie de zak heeft aangeboden. Dit kan aan de hand van de code die op de sticker is gekleefd.
De inwoners waarvan de aangeboden PMD-zak werd geweigerd wegens foute inhoud, worden door de PMD-watcher gecontacteerd met uitleg over de sorteerfout(en), zodat bij een volgende ophaling de zak correct kan worden aangeboden.
De PMD-watcher zal eveneens contact opnemen met inwoners die bij herhaling geen gepersonaliseerde zak aanbieden en hen aansporen alsnog aan het project deel te nemen en ook een code op de PMD-zak te bevestigen. Dit onder het motto ‘een voor allen, allen voor een: samen voor een optimaal resultaat’.

Primeur voor België
Met dit project werken de stad Deinze, de I.V.M. en Fost Plus aan een primeur in België. Voor het eerst wordt dergelijk sensibiliseringsproject met herhaalde feedback naar de inwoners uitgewerkt op ruime schaal (een 400-tal adressen).
Daarom wordt een maximale deelname belangrijk voor het welslagen van het project.

Jarenlang goed partnerschap
De I.V.M. werkt voor de selectieve inzameling van verpakkingsafval samen met Fost Plus. Fost Plus is het beheersorganisme (opgericht vanuit de verpakkingsindustrie) dat instaat voor het organiseren van de wettelijke terugnameplicht voor verpakkingen; het krijgt van de overheid recyclagedoelstellingen opgelegd en werkt hiervoor samen met de publieke sector (intercommunales, steden en gemeenten) die hiervoor hun inzamelkanalen ter beschikking stellen.
De I.V.M. sloot als eerste afvalintercommunale in België ca. 20 jaar geleden een akkoord met Fost Plus. Het was toen een primeur in België. Sindsdien werken zowat alle afvalintercommunales samen met Fost Plus.

De I.V.M. – en derhalve ook de 19 deelnemende steden en gemeenten, waaronder de stad Deinze – blijft samen met Fost Plus ijveren voor een optimale kwaliteit van de selectieve inzameling. Een sensibilisatieactie zoals deze op de Markt van Deinze – wat opnieuw een primeur is voor België – draagt hiertoe bij.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...