GroenRood doet een aantal voorstellen op de gemeenteraad om van Deinze een groene en sociale stad te maken.

Peter Parmentier: “Binnen onze werking besteden wij zeer veel aandacht aan de ecologische en sociale aspecten van het samenleven in een stad. Onze raadsleden agenderen deze maand een aantal constructieve voorstellen op dat vlak.”

groenrood_logo

Laura Baets: “De Vlaamse regering heeft beslist om het milieuconvenant af te schaffen.  Hierdoor vervalt de financiële steun van de Vlaamse overheid aan de gemeenten voor inspanningen die lokaal gebeuren op vlak van milieu, energiebesparing, afval, overstromingen, klimaat enz.. Gemeenten zitten nu al krap bij kas en wij vrezen dan ook dat er de komende jaren nog nauwelijks inspanningen zullen gebeuren op vlak van milieu.  Wij vragen de gemeenteraad om een signaal te sturen naar de Vlaamse overheid, door het onderteken van een open brief.”

Annick Verstraete: “ Bij de heraanleg van het centrum van de stad is weinig aandacht gegaan naar groen in de stad.  Wij denken dat dit kan gecompenseerd worden door mensen te stimuleren tot het aanleggen van een geveltuintje.  Op dit moment is er in Deinze geen reglement. De ervaring leert ons dat geveltuintjes gedoogd worden.  Burgers die toch vooraf een aanvraag doen signaleren ons dat zij dan toch geen goedkeuring krijgen.  Om die reden hebben wij een reglement uitgewerkt, waarin een meldingsplicht is opgenomen.  Om inwoners echt te stimuleren stellen wij een subsidie van 25 euro voor.”

Mieke Roelens: “ De vraag naar volktuinen is in Deinze groter dan het aanbod dat zal aangereikt worden via het volkstuinpark.  Wij stellen voor om de mogelijkheid te voorzien om braakliggende terreinen in verkavelingen te gebruiken als ruimte voor volkstuintjes.  Op die manier krijgen we ook een betere spreiding over het grondgebied van Deinze.”

Eddy De Winter: “ De stad Deinze kent een subsidie toe voor   teruggave gas, water en elektriciteit voor grote gezinnen en éénoudergezinnen ten bedrage van 25 euro. Niet iedereen is hiervan op de hoogte.  Wij stellen voor om deze teruggave automatisch toe te kennen, zonder dat mensen hier een omslachtige aanvraag moeten doen. Het lokale middenveld steunt in alle geval ons voorstel.”

Dirk Stroobandt: “Met deze kleine ingrepen hopen wij Deinze groener en socialer te maken.  Deze voorstellen vragen nauwelijks financiële inspanningen en kunnen de sociale cohesie in Deinze alleen maar versterken.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...