Stad Deinze verzamelt mooi bedrag voor ‘Meneer Konijn’

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Deinze besliste enkele maanden geleden om haar schouders onder de ‘Meneer Konijn’-actie van radiozender Q-Music te zetten. Deze actie zamelt geld in ten voordele van vzw Kindergeluk. Op woensdag 18 december overhandigde het stadsbestuur een cheque ter waarde van € 3.657,89 aan Q-music DJ Wim Oosterlinck.

Foto: http://instagram.com/p/iD5I0IGiIx/

Diverse inzamelacties onder leiding van speciale werkgroep

Begin oktober startte het stadspersoneel, dat voor deze gelegenheid een speciale werkgroep oprichtte, met acties om geld in te zamelen. De eerste grote actie ging door op vrijdag 18 oktober in de buitenschoolse opvang De Brieltuin. Alle begeleiders van de Brieltuin zetten hun koksmuts op en bereidden heerlijke wafels voor de ouders en bezoekers aan de Brieltuin op de ‘dag van het IBO’ (initiatief buitenschoolse opvang). Dat de wafels werden gesmaakt blijkt uit de mooie opbrengst van €500.

Op woensdag 23 oktober werd de ‘wielie’ (bakfiets) van stal gehaald en op de woensdagmarkt geplaatst. De dienst sociale zaken en de seniorenadviesraad vulden de bakfiets met kalanchoëplantjes en brachten die met groot succes aan de man. Voordien werd een voorverkoop georganiseerd bij het stadspersoneel. Alle aangekochte plantjes werden verkocht, goed voor een opbrengst van € 1.050.

Op vrijdag 25 oktober schoven ruim 40 personeelsleden de benen onder tafel in Brielpunt om tijdens een gezamenlijk lunchmoment heerlijke wortelsoep te eten, met liefde bereid door het keukenpersoneel van het OCMW. Met een bijdrage van € 1 per portie soep, is de rekening vlug gemaakt: € 40.

De voorlaatste actie ging door op zaterdag 16 november. Op die dag werden wortelpakketten en chocoladekonijntjes verkocht tijdens de Sinterklaasintocht. In de voormiddag gebeurde dit in De Ceder en in de namiddag in de Brielpoort. Deze actie bracht € 177,5 in het laatje.

De laatste inspanning voor Meneer Konijn werd geleverd op de kerstmarkt van zaterdag 14 en zondag 15 december. Wie nog op zoek was naar mooie, leuke en originele kerstkaartjes en –decoratie kon bij het Meneer Konijnstandje terecht. In een kerstkraampje verkocht het stadspersoneel prachtige zelfgemaakte kunst- en knutselwerkjes van de begeleiders en kindjes van de stedelijke kinderopvang: Brieltuin, de Duizendpoot en de dienst onthaalouders.

In een ander kraampje kon je je verwarmen aan warme chocolademelk, koffie of verse warme wafels. Ook deze actie werd een groot succes, er werd niet minder € 1.772,82 ingezameld.

Bij deze bedragen komen nog de vrije giften die men kon deponeren in de spaarpo(o)tjes aan het onthaal van het stadhuis, de kinderopvang, sportcomplex Palaestra, …  De vrije giften waren goed voor een bedrag van € 117,57.

Het stadsbestuur is dan ook terecht fier om het totaalbedrag van € 3.657,89 ten voordele van vzw Kindergeluk aan Q-music te overhandigen en wenst het stadspersoneel, de seniorenadviesraad, en elke vrijwilliger te bedanken die een bijdrage leverde, een steentje bijdroeg of letterlijk een handje toestak bij de acties ten voordele van Meneer Konijn.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...