Open oproep tot een politiek debat met inhoud

Van Peter Parmentier van Groen Rood kregen we onderstaande brief door die hij reeds doorstuurde naar de burgemeester en schepenen

Groen Rood Peter ParmentierNaar aanleiding van enkel trieste uitvallen, in bijlage een open oproep tot propere politiek die ik zojuist naar burgemeester en schepen stuurde.

Geachte burgemeester en schepenen
Geachte voorzitter van de gemeenteraad

Naar aanleiding van de laatste nogal bitsig verlopen OCMW- vergadering, de reacties op enkele van onze acties en enkele snedige reacties tijdens de laatste gemeenteraden stuur ik jullie deze open oproep.

GroenRood Deinze is niet van plan om 6 jaar lang de meerderheid zo maar aan te vallen, ze is niet van plan om spijkers op laag water te zoeken en nog minder van plan om de meerderheid continu stokken in de wielen te steken. We hebben wel een visie op de uitbouw van onze stad en zullen die klaar en duidelijk blijven verdedigen. Onze bedoeling is niet om het stadsbestuur te schaden maar we zullen ons wel blijven verzetten tegen maatregelen die volgens ons de Deizenaar schaden.
Het verwijt dat onze mandatarissen tendentieuze informatie geven en laag bij de gronds werken, vind ik beneden alle peil. Wij proberen in al onze persberichten zo evenwichtig mogelijk te communiceren. Als voorzitter vraag ik respect voor het werk van onze mandatarissen. Zij waren de voorbije jaren met verve (bekijk de verslagen) de ijverigste fractie en doen al dat werk in hun vrije tijd zonder professionele omkadering.Dat jullie al enkele keren recht op de man speelden vind ik niet correct. Wij verwoorden onze kritieken steeds scherp, maar spelen nooit op de man. . Al hadden we i.v.m. het containerpark, de brieltuin en de ocmw-prijzen perfecte gelegenheden om recht op de man of vrouw te schoppen, daartoe willen wij ons niet verlagen. Ik hoop dat je ons er niet toe verplicht.
Ik wil dan ook een oproep doen om in de vijf volgende jaren een minimale politieke fairplay te hanteren. Als wij niet akkoord zijn met jullie beleid zullen wij het bekritiseren en jullie verdedigen dat beleid. Weerleg onze kritieken en bezwaren in plaats van steeds op de boodschapper te schieten. Stop met die het mantra dat iedereen die kritiek uit tegen iets, ook tegen Deinze zelf en zijn vooruitgang is. Pareer eens onze kritiek met argumenten, cijfers, bewijsmateriaal. Als wij bijvoorbeeld tegen vergunningen voor nieuwe zendmasten zijn, geef ons dan eens inhoudelijke argumenten waarom we zouden verkeerd zijn. We krijgen nu alleen maar het verwijt dat we misbruik maken van kinderen en paniek zaaien… maar horen geen enkel argumentatie.

Stop eens met de steeds terugkerende opmerking dat kritiek geven op het beleid de verzuring in de hand werkt. Wij denken dat jullie veel te strakke meerjarenbegroting juist de verzuring zal bevorderen. De verblinding door de grote prestige projecten laat geen enkel manoeuvreerruimte in de begroting. Daar zijn de burgers en de verenigingen de eerste slachtoffers van. Het is de prijs van een zaal, een potje koffie of een huisvuilzak die de mensen verzuurt, niet wij die daar tegen protesteren. Het is de ziekte die iemand ziek maakt, niet de dokter die er tegen strijdt.
Neem ook je OCMW- , gemeente- en adviesraden ernstig. Stop met alle macht naar het College en het directiecomité van het AGB te verschuiven zodat de gemeenteraad straks overbodig is.

Omdat wij er (na heel veel studiewerk) nog sterker van overtuigd zijn dat de bouw van het veel te prestigieuze stadhuis een onverantwoorde hypotheek legt op de toekomst van onze stad zullen we er keihard blijven tegen protesteren. We zullen alle prijsverhogingen, subsidieverlagingen en schrappingen van uitgaven dan ook door die bril blijven bekijken. Ofwel leer je omgaan met deze kritieken en kunnen we ook over de kloof meerderheid-oppsitie heen samen nog mooie dingen realiseren voor Deinze. Ofwel speel je terug op de man/partij en zullen onze raden bekvechtende stallen worden. Aan jullie de keuze… weet wel wie er rijk wordt van antipolitiek.
Ik durf veronderstellen dat iedereen aan politiek doet omdat hij het beste voor heeft met Deinze en zijn inwoners. Dat men daar andere visies over heeft is normaal en democratisch gezien zelfs het best. Dat men elkaars visie aanvalt is heel normaal, dat men dit met respect voor de persoon doet zou ook normaal moeten zijn. Vandaar dan ook deze oproep tegen afbraakpolitiek en persoonlijke aanvallen. Ik hoop door deze oproep iets meer motiveringen en argumenten te horen en iets minder beschuldigingen. Van een debat op hoger niveau kunnen we allemaal maar beter worden.

Met vriendelijke groet
Peter Parmentier voorzitter GroenRood
[email protected]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...