10.000 stappen voor een gezond Deinze

Stad Deinze zette met de medewerking van het Overleg Welzijn en Preventie en Logo Gezond+ letterlijk stappen in de richting van een ‘gezonde gemeente’. Er werd een 10.000 stappencompetitie georganiseerd, waarbij alle medewerkers die zich registreerden zich engageerden om gedurende drie maanden per dag minstens 10.000 stappen te zetten. De resultaten van de wedstrijd worden op dinsdag 17 juni 2014 bekend gemaakt tijdens een lentelunch in Brielpunt. Door deze wedstrijd willen stad Deinze en het Overleg Welzijn en Preventie het goed voorbeeld geven en iedereen stimuleren om in het dagelijks leven wat meer te bewegen.

Stadshuis Deinze Charter Gezonde Gemeente

In april 2013 ondertekende schepen Trees Van Hove, schepen van stad Deinze bevoegd voor gezondheidspromotie samen met Inge Vervotte, voorzitter van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) het ‘Charter Gezonde Gemeente’.

Met dit charter engageert de stad zich om zowel sensibiliserende acties als acties voor een gezond aanbod en een gezonde omgeving aan te bieden, al dan niet in samenwerking met de lokale verenigingen, diensten, zorgverstrekkers en organisaties die een invloed kunnen hebben op gezondheid.

10.000 stappencompetitie voor de titel van actiefste werkplek

Stad Deinze wenst hierin een voorbeeldfunctie op te nemen. In maart 2014 bood de stad haar ondersteuning aan het Overleg Welzijn en Preventie, het welzijnsoverleg van de regio Deinze, om letterlijk stappen te zetten richting een ‘gezonde gemeente’. Het Overleg Welzijn en Preventie organiseerde samen met het Logo (lokaal gezondheidsoverleg) Gezond Plus een 10.000 stappen-competitie waarbij de leden van het Overleg Welzijn een Preventie elkaar uitdaagden in de strijd voor de titel van ‘actiefste werkplek’. We brengen immers een groot stuk van ons leven –zittend!- door op het werk. Vlaams onderzoek wees uit dat minder dan de helft van de volwassen Vlamingen dagelijks voldoende beweegt om gezond te blijven. Ons lichaam is bovendien niet aangepast aan het zittend leven dat we tegenwoordig allemaal leiden. Studies bewijzen dat ons organisme dagelijks beweging nodig heeft om goed te kunnen functioneren en gezond te blijven.

Daarom werden in maart 2014 stappentellers uitgeleend aan alle medewerkers die zich registreerden om gedurende drie maanden per dag minsten 10.000 stappen te zetten.

De medewerkers namen allemaal wat vaker de trap in plaats van de lift, de auto werd wat verder geparkeerd of thuis gelaten, de zon stimuleerde hen om een ommetje te maken bij de wandeling tijdens de lunchpauze, …

Iedereen stimuleren om meer te bewegen

De resultaten van de competitie worden op dinsdag 17 juni 2014 bekend gemaakt tijdens een lentelunch in Brielpunt (Mouterijdreef 22). Er worden prijzen uitgedeeld aan de actiefste werkplek, de beste stapper en de dienst met de leukste en grootste inzet. Door deze wedstrijd willen de stad Deinze en het Overleg Welzijn en Preventie het goede voorbeeld geven en iedereen stimuleren om in het dagelijks leven wat meer te bewegen.

De dienst sociale zaken hoopt op korte termijn de 10.000 stappen-campagne te kunnen uitbreiden naar het voltallige stads- en OCMW-personeel en elke Deinzenaar meer in beweging te krijgen. Want hier geldt: elke stap telt!

Info Overleg Welzijn en Preventie

Het Overleg Welzijn en Preventie is het welzijnsoverleg in Deinze waarin diverse organisaties, diensten en/of verenigingen, die in de regio Deinze op lokaal of regionaal niveau werkzaam zijn in de welzijns- en hulpverleningssector, vertegenwoordigd zijn, zoals Drugpunt Leie & Schelde, dienst sociale zaken, OCMW Deinze, Kind en Gezin regio Deinze, de centra voor Leerlingenbegeleiding van het vrij en gemeenschapsonderwijs, het Centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen en het Centrum Ambulante Revalidatie (CAR) Ter Kouter.

Info: Dienst sociale zaken – 09 381 68 56 – [email protected]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...