Bochtverbredingswerken Afleidingskanaal van de Leie in Nevele en Deinze

Vaart Deinze detail 1

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is volop aan het werk aan het Afleidingskanaal van de Leie. In het kader van het Europees gesubsidieerde project Seine-Schelde wordt de vaarweg aangepast aan de komst van grotere schepen. In Nevele en Deinze worden momenteel enkele bochten verbreed. Er zijn op de verschillende werven een aantal recente wijzigingen. Hieronder een overzicht.

Het plannetje geeft de zones weer waarbinnen momenteel werken worden uitgevoerd.

In het centrum van Nevele (zone 1):

Deze ochtend (31 oktober 2014) werd Vaart Links ter hoogte van bakkerij Welvaert opnieuw geopend voor hetverkeer. De aannemer heeft het talud op Vaart Links verstevigd. Hij voert in november nog enkele kleinere werkzaamheden uit die weinig of geen hinder zullen veroorzaken. Eind november worden de huidige werkzaamheden in het centrum van Nevele afgerond.

De bouw van de fietsers- en voetgangersbrug en de resterende werken ter hoogte van Nevelebrug starten ten vroegste eind 2015. In afwachting van die werken blijft de huidige fietsers- en voetgangersbrug steedstoegankelijk. Na de vernieuwing van de fietsers- en voetgangersbrug start ook de bouw van een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen.

Werkzaamheden op grondgebied Deinze (zone 2):

Tot eind januari 2015 is Vaart Links volledig afgesloten voor alle verkeer tussen Weg naar de Vaart  en de Meulebroeckstraat. Doorgaand verkeer tussen Nevele en Deinze moet een plaatselijke omleiding volgen (zie plan 2 als bijlage).

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken stelt de aannemer Vaart Links gedeeltelijk open tijdens de kerstvakantie. Zonder onvoorziene omstandigheden is er vanaf februari 2015 opnieuw alternerend verkeer of eenrichtingsverkeer mogelijk zijn. Vanaf maart 2015 worden nog werken aan het wegdek uitgevoerd waarbij er opnieuw beperkte hinder voor het wegverkeer zal zijn.

Werkzaamheden richting Merendree (zone 3):

Begin oktober is de aannemer ook gestart met de werken ter hoogte van Merendree. Deze werken zullen ongeveer twee jaar duren. De aannemer gebruikt een mobiele werfzone die opschuift naarmate de werken vorderen. Dit betekent dat één rijstrook lokaal afgesloten wordt, maar dat beurtelings verkeer steeds mogelijk blijft. Tot eind november worden er ook grondwerken uitgevoerd langs het jaagpad. Hierbij is heel wat werfverkeer te verwachten langs het water. Tijdens de uitvoering van de werken is de doorgang te smal om het verkeer nog veilig te laten passeren. Om veiligheidsredenen wordt het jaagpad dus afgesloten voor fietsers en voetgangers. Er is een plaatselijke omleiding voorzien.

Meer achtergrondinformatie over het project Seine-Schelde en de werken in Nevele en Deinze is te vinden op de website van het project Seine-Schelde, www.seineschelde.be

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...