Verkeersveiligheid verhoogt in de Damstraat

Damstraat

Op initiatief van gemeenteraadslid Steven Van de Putte (Open VLD) verhoogt binnenkort de verkeersveiligheid in de Damstraat (N 437) tussen Sint- Martens – Leerne (Deinze) en Nevele. Steven Van de Putte pleitte in de verkeerscommissie voor een betere zichtbaarheid voor automobilisten die uit de ABC – wijk (Achiel Cassimanstraat) de gewestweg oprijden. Geparkeerde wagens op de Damstraat belemmeren daar nu het zicht ter hoogte van het kruispunt. De gemeenteraad zal op basis van het gunstig advies van de commissie nu op donderdag 23 oktober een parkeerverbod uitvaardigen langsheen de Damstraat in een zone van +/- 15m vóór en na het kruispunt met de A. Cassimanstraat (van huisnummer 27 tot bij perceel met nr. 35), in de rijrichting van Nevele.

Nog op vraag van raadslid Van de Putte wordt ook de bebouwde kom uitgebreid tot voorbij de ABC – wijk richting Nevele. Hierdoor zal voor alle verkeer, komende uit de woonwijken langs de Damstraat, een snelheidsbeperking van 50 km gelden, daar waar de agglomeratiezone richting Nevele nu nog vóór de ABC – wijk stopt. “We willen op die manier ook de zwakke weggebruikers, die in de ABC – wijk wonen, beschermen tegen te snel rijdende auto’s.  In die ABC – wijk wordt ten slotte binnenkort ook zone 30 ingevoerd. Steven Van de Putte kreeg daarover groen licht van de verkeerscommissie op donderdag 16 oktober.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...