De Deinse socialisten werkten de voorbije maanden hard aan een eigen mobiliteitsplan. “We geloven er resoluut in dat we met minimale ingrepen en voornamelijk verkeerskundige aanpassingen mobiliteitsprobleem kunnen aanpakken”, klinkt het. Bij de uitvoering van het plan zijn onteigeningen volledig uitgesloten en blijft de bouw van extra infrastructuur beperkt.

sp-a_deinze_mobiel_kaartje

In het plan staat het lussenidee centraal. Met behulp van drie grote doorstromingslussen wil de partij het centrum niet alleen ontlasten maar ook leefbaarder maken. “De eerste lus is de zogenaamde ‘Centrumlus’ en heeft betrekking op de belangrijkste straten in het centrum. Concreet willen we van de Guido Gezellelaan en de Peter Benoitlaan éénrichtingstraten maken waarbij fietsers en voetgangers een belangrijke plaats innemen”, zegt Yves Eggermont. “Al het verkeer dat uit de stad wil zal dan via de Tweebruggenlaan of via de Tolpoortstraat, waarvan we de rijrichting willen omkeren, het centrum moeten verlaten. De inrichting van de Tweebruggenlaan laat dit verkeer toe en door het heraanleggen van de rotonde zal de doorstroming ook gegarandeerd blijven. De huidige rotonde stropt momenteel het verkeer te veel op, een ovonde is daar een beter alternatief dat meer verkeer toelaat. Op die plaats is bovendien ruimte genoeg waardoor er geen onteigeningen nodig zijn”.

Wouter Deschepper: “Onze tweede lus is de ‘Petegemlus’. Hier hebben we ervoor gekozen om de Volhardingslaan éénrichting te maken tussen de Gaversesteenweg en het kruispunt met de Oostkouterlaan. Om de lus te sluiten zal ook de Centrumlaan een éénrichtingsstraat worden en zal het verkeer door deze straat richting de autostrade worden geleid. Dit voorstel is besproken met enkele bewoners van de Centrumlaan. De Centrumlaan zal wel heraangelegd moeten worden. We denken hierbij aan fluisterasfalt om geluidshinder te beperken en een inrichting gelijkaardig aan de Kortrijkstraat, zodanig dat de bewoners vlot van de oprit kunnen rijden en zwakke weggebruikers afgescheiden zijn van het doorgaand verkeer”.

“Als de autobestuurders de Centrumlaan verlaten zullen ze via de Oudenaardsesteenweg en de Prijkels naar de E17 moeten rijden. Dit doen ze via de “E17-loop”. Dit betekent dat zowel de Gaverse- als de Oudenaardsesteenweg éénrichtingstraten worden die een betere inrichting kunnen gebruiken “, vult Willy Bekaert aan. “Met deze drie lussen creëren we de betere doorstroming die een ring zou bieden, zonder de massale onteigeningen en het (te) hoog oplopende kostenplaatje die een klassieke ringweg in het volgebouwde en door water en spoor doorkruiste Deinze zou betekenen. Naast de heraanleg van de rotonde aan Sint Martinus blijven de infrastructuurwerken bovendien beperkt waardoor het financieel ook haalbaar is”.

Sp.a Deinze wil benadrukken dat naast het autoverhaal, er ook voldoende aandacht moet worden besteed aan de andere weggebruikers: voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. “sp.a deed al eerder uitvoerig een pleidooi voor het STOP-principe. Onze partij wil niet alleen dat de personenwagen vlotter door het centrum kan bewegen, maar vooral dat de zwakkere weggebruikers zich overal veilig kunnen verplaatsen. De éénrichtingsstraten die worden ingevoerd zullen hierop zeker een positief effect hebben”, zegt Wouter Janssens. “Ook het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol voor ons. We pleiten onder andere voor een nieuwe halte in het centrum van de stad én aan de Brielmeersen”.

Freija Dhondt: “Ik ben erg trots op het voorstel dat onze werkgroep verkeer heeft uitgewerkt. Dit is het resultaat van maandenlang intensief werk. Naar aanleiding van de vorige gemeenteraadsverkiezingen zat onze partij samen met enkele gerenommeerde verkeersdeskundigen. Zij garandeerden ons dat een volwaardige ringweg niet langer mogelijk is. Niet alleen de vele onteigeningen die daarmee gepaard zouden gaan, maar ook de kostprijs van de aan te leggen tunnels en bruggen is totaal onuitvoerbaar. In ons voorstel staat leefbaarheid voor onze inwoners, en veiligheid voor de zwakke weggebruikers absoluut centraal. We zijn ervan overtuigd dat “Deinze Mobiel!” iedereen in Deinze in beweging zal houden en dat onze stad daardoor een beter plek wordt voor iedereen”.

Op de website van sp.a Deinze (www.spadeinze.be) kunt u de details van het plan bekijken.

Delen op: