Meetfiets brengt kwaliteit Deinse fietsroutes in beeld

Stad Deinze brengt in samenwerking met de Fietsersbond de kwaliteit van verschillende functionele fietstracés in kaart, dit zijn fietsroutes die fietsers dagelijks gebruiken om naar het werk of naar school te rijden. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een door de Vlaamse overheid gecertificeerde ‘meetfiets’, met de nodige meetapparatuur. Op die manier wordt er een duidelijk, objectief beeld gegeven van de kenmerken en de kwaliteit van de Deinse fietsrouteinfrastructuur. De voorbije weken werd er ongeveer 85 kilometer aan fietstracés geaudit. Dit moet de stad helpen om gerichter te investeren en met meetbare kwaliteitsdoelstellingen te werken.

Jan Vermeulen op de fiets Deinze

Na de audit krijgt stad Deinze via een webapplicatie toegang tot de resultaten en een hele reeks gegevens, zoals de kenmerken van de bestaande fietsrouteinfrastructuur (type fietstracé, beschikbare breedte, afscheiding tot de rijweg), de oplijsting van de fietstracés en hun kenmerken met scores, de evaluatie voor het totaal van de fietsinfrastructuur en een overzicht van de probleempunten.

Met de webapplicatie kunnen niet enkel actuele gegevens geraadpleegd worden, maar ook aanpassingen (wijziging snelheidszone, wijziging route type) en toekomstige investeringen in fietsinfrastructuur ingevoerd worden. Op basis daarvan maakt de databank automatisch per project een geschatte kwaliteitsevaluatie en creëert het ook de verwachte totaalevaluatie.

“De audit moet de stad helpen om een overzicht te krijgen van de kwaliteit van haar fietspaden. De meetfiets is hiertoe het instrument bij uitstek. De resultaten zullen de stad helpen om het fietscomfort gevoelig te verbeteren in Deinze. Bovendien kunnen we de studie gebruiken om de investeringen die onze partners agentschap wegen en verkeer en de provincie Oost-Vlaanderen plannen gerichter te maken” horen we bij burgemeester Jan Vermeulen. “Deinze mag dan wel genomineerd zijn voor de titel fietsstad 2015, we zijn er ons terdege van bewust dat we nog zeer veel werk hebben. Inzake veiligheid en comfort zullen er nog minstens tien jaar een pak investeringen nodig zijn” besluit Vermeulen.

In totaal werd er de voorbije drie weken zo’n 85 kilometer aan fietstracés geaudit (waaronder gemeentelijke en gewestelijke fietspaden en tracés, jaagpaden en fietsdoorsteken) op kosten van de stad.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...