Deinze stelt verkoopovereenkomst onder voorwaarden voor met NV Alheembouw ivm Huis van Thuyne

De Deinse gemeenteraad besliste op 23 oktober 2014 om over te gaan tot de procedure ‘verkoop onder voorwaarden’ van haar eigendom Huis Van Thuyne (Markt 96). De stad wenst in samenwerking met een private partner een kwalitatief en duurzaam project te realiseren binnen de stedelijke context. Na grondige controle van de ingediende kandidaturen werd op 13 april 2015 een verkoopovereenkomst onder voorwaarden afgesloten tussen het stadsbestuur en de NV Alheembouw, die 13 wooneenheden en een paramedisch centrum zal onderbrengen in het Huis van Thuyne. De overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op donderdag 23 april 2015.

Alheembouw geeft Huis Van Thuyne nieuwe bestemming 01

NV Alheembouw en Consortium VT dienden een kandidatuur in voor de verkoop onder voorwaarden van het Huis Van Thuyne. Na controle van o.a. de economische en financiële draagkracht en de technische bekwaamheid van de kandidaten werd besloten dat beide kandidaturen voldeden aan de door de stad gestelde eisen. In de tweede toewijzingsfase moest er een duidelijk onderbouwd voorstel ingediend worden uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015. In deze tweede fase werd enkel door NV Alheembouw een dossier ingediend.

Het voorstel van NV Alheembouw werd getoetst aan de voorwaarden en ambities die de stad stelt bij de verkoop van het Huis Van Thuyne. Zo moeten zowel de gevel als de doorgang naar het achterliggende Kaandelpark behouden blijven en moet de benedenverdieping verplicht een publieke functie vervullen. De stad blijft bovendien eigenaar van de tuin van het Huis van Thuyne. Er werd na onderzoek besloten dat het ingediende dossier voldoet aan de gestelde voorwaarden en ambities.

NV Alheembouw voorziet binnen het project 13 wooneenheden. De wooneenheden zijn dankzij het toepassen van principes van aanpasbaar wonen beter inzetbaar voor een grotere groep gebruikers: jong en oud, alleenstaand of gezinnen, personen met of zonder beperking. Het achterliggende park zal een blijvende publieke functie vervullen. De gelijkvloers verdieping wordt ingevuld door een paramedisch centrum waar een multidisciplinaire samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg wordt voorzien.

Alheembouw geeft Huis Van Thuyne nieuwe bestemming 02

Onder eerstelijnsgezondheidzorg wordt rechtstreeks toegankelijke hulp en zorg begrepen, zoals huisartsen, tandartsen, thuisverpleegkundigen, ergo- en kinesitherapeuten, podologen en pedicures, psychologen en psychotherapeuten, diëtisten, logopedisten, een hoorcentrum, een kindercoach, … De achterliggende gedachte van het paramedisch centrum is dat zorg laagdrempelig, op menselijke schaal en bereikbaar blijft, dit alles is mogelijk door de vrije en centrale ligging van het Huis Van Thuyne. In het voorstel zijn zes zorgzones voorzien, die zich organiseren rond 1 centrale administratie.

Op maandag 13 april 2015 werd de tweede fase afgerond en werd de verkoopovereenkomst onder voorwaarden afgesloten tussen het stadsbestuur Deinze en de NV Alheembouw. De verkoopprijs bedraagt € 1.663.200. Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op donderdag 23 april 2015.

Na goedkeuring door de gemeenteraad moet NV Alheembouw binnen de drie maanden een bouwaanvraag indienen, de realisatie van het project volgt daarna op korte termijn.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...