De Sterrebloem verbouwt…

In 2009 richtte een groep geëngageerde ouders de ervaringsgerichte methodeschool, De Sterrebloem, op. De school vond toen z’n onderkomen in het oude schoolgebouw van Meigem, eigendom van de “Zusters van Deftinge”. In 2013 werd het meer dan 100 jaar oude schoolgebouw aangekocht. Sindsdien begon men plannen te maken om uit te breiden en te verbouwen. Die plannen zijn nu af en werden gisteren voorgesteld aan de inwoners van Meigem en het stadsbestuur, nadat ze uiteraard al uitgebreid werden besproken op de school zelf.

Sterrebloem verbouwt

Het concept werd uitgedacht door het architectenbureau BAST in nauw overleg met  de werkgroep infrastructuur en het team van de school. Ook ouders en kinderen werden bevraagd over hoe hun school er in hun dromen zou uitzien. Dat alles werd meegenomen en verwerkt in een zeer mooi ontwerp.

Er zal gewerkt worden in 5 fasen. De eerste twee fasen worden volgend schooljaar gerealiseerd. Dan zal een nieuw kleuterblok gebouwd worden en wordt het bestaande sanitair gerenoveerd en uitgebreid.

Tijdens de drie daaropvolgende fasen zullen de bestaande klassen verbouwd worden; zullen er extra klassen gemaakt worden in het dak; wordt er een binnenspeelruimte gerealiseerd en zal er een polyvalente ruimte en ontspanningsruimte voorzien worden.

Volgens de visie van de school zal er laag-energetisch gebouwd worden met duurzame materialen. De nieuwbouw zal opgetrokken worden in houtskelet en gevuld worden met strobalen. Ook de renovatie van het bestaande schoolgebouw gebeurt met duurzame materialen.

Ook volgens de visie van de school, waar ouderparticipatie centraal staat, zal er voor verschillende werken beroep gedaan worden op die ouders. Zo zal het vullen van het houtskelet door hen gebeuren en zal ook de trap door de ouders en de kinderen ontworpen worden.

Op “De Sterrebloem”, die ooit startte met 40 kinderen, lopen nu 85 kinderen school.

“We gaan ervan uit dat het aantal kinderen zal blijven groeien. We willen tot max. 110 kinderen gaan, 11 kinderen per geboortejaar.  Deze verbouwing moet ervoor zorgen dat we de kinderen voldoende ruimte geven in de klassen en erbuiten.”, zegt Ellen De Dapper, coördinator en begeleidster op De Sterrebloem.

En wat zal dat allemaal kosten?

Uiteraard is er een prijskaartje verbonden aan dit hele project. Door gefaseerd te werken, kan AgIOn, het Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs, sneller tussenkomen met subsidies. Zij subsidiëren telkens 70% van de kosten, per fase. De rest van de bouwkosten zal gefinancierd worden door een lening met staatsgaranties, die over 25 jaar wordt afbetaald. Uiteraard zijn er ook kosten waarvoor AgIOn niet tussenkomt en waarvoor niet kan geleend worden. Die onkosten zal de school zelf dragen door het inzamelen van middelen.

Dit zal op verschillende manieren gebeuren.

Ellen De Dapper: “Uiteraard blijven we activiteiten organiseren met de school (een ontbijt, een wijnverkoop, het fe(e)stje en zo veel meer). Daarnaast starten we ook met een SOCROWD-project. Dit is een systeem waarbij mensen renteloos een bedrag aan Socrowd ter beschikking stellen. Voor elke euro die socrowd krijgt, geeft Socrowd een lening van drie euro aan De Sterrebloem. Dat totale bedrag krijgt De Sterrebloem en betaalt De Sterrebloem, renteloos terug aan Socrowd. Socrowd betaalt dan, op zijn beurt, de mensen die een bedrag ter beschikking stelden, ook terug. Alle gegevens over dit SOCROWD-project kan je binnenkort vinden op www.desterrebloem.be  Uiteraard zijn ook gewone giften aan “De Sterrestengel” welkom! Iedereen die de school een warm hart toedraagt, kan dus helpen, door een gift te doen, een bedrag renteloos ter beschikking te stellen (en nadien terug te krijgen) of door deel te nemen aan acties van de school.”

Hoe vlot elke fase kan volgen op de vorige, hangt voor een groot deel af van AgIOn en de financiële middelen die kunnen verzameld worden. “We hopen dat dit allemaal vlot kan verlopen en dat het hele project feestelijk zal afgerond worden in 2020.” Voor meer inlichtingen over dit hele project kan u terecht bij

De Sterrebloem – Lange Akkerstraat 17a – 9800 Meigem-Deinze of op www.desterrebloem.be

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...