Op 8 december 2015 wordt ons ziekenhuis ‘babyvriendelijk’ – Sint-Vincentiusziekenhuis

Materniteiten en verloskamers zijn dé referentieplekken voor een goede start en een optimale ondersteuning van borstvoeding.
In 1991 lanceerden UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een wereldwijde campagne om borstvoeding te promoten en ervoor te zorgen dat elke baby en elke moeder de beste kansen krijgen op gebied van gezondheid en welzijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat borstvoeding tot de leeftijd van 6 maanden niet alleen zeer positief is voor de gezondheid van moeder en kind, maar ook grote voordelen biedt op psychologisch, sociaal en economisch vlak. Bovendien is borstvoeding goedkoop en milieuvriendelijk.

Ziekenhuizen kunnen een BFHI-kwaliteitscertificaat krijgen indien ze binnen hun organisatie kunnen aantonen dat ze een baby- en moedervriendelijk beleid voeren en als na een externe evaluatie blijkt dat ze voldoen aan de eisen van het BFHI.

Op 8 december 2015 mag ook ons ziekenhuis, het Sint-Vincentiusziekenhuis uit Deinze uit de handen van de federale overheid Volksgezondheid en UNICEF België het label ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ ontvangen.

Ziekenhuis Deinze - foto Google

Reeds verschillende jaren bereidt het team van vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen van het Sint Vincentiusziekenhuis zicht voor om dit label te behalen. Door intense opleiding van alle verpleegkundigen en vroedvrouwen werkzaam op de pediatrie en materniteit, door het bijscholen van artsen maar ook van mensen uit het onderhoud en de logistieke hulp kunnen we nu met trots zeggen dat we 100% klaar zijn om ons moeder- en babyvriendelijk beleid, dat we al heel lang voeren, nog sterker in de verf te zetten.

Ons ziekenhuis kiest al jarenlang voor de fysiologische bevalling. (‘natuurlijk’ als het kan, techniek als het moet)
Prenataal (voor de bevalling) worden jonge ouders via de prenatale consultatie van de gynaecologen maximaal medisch ondersteund. In de prenatale consultatie door de vroedvrouwen (nieuw !) tekenen jonge ouders aan de hand van eigen verwachtingen en verlangens ten aanzien van de bevalling, hun geboorteplan uit. Via de GVO (gezondheids- en voorlichting) lessen zoomen de vroedvrouwen in kleine groepjes en interactief in op borstvoeding, arbeid en bevalling en de zorg rond de pasgeborene.

Tijdens haar arbeid en bevalling kan de aanstaande moeder iemand meebrengen om haar te ondersteunen, ze kan vrij bewegen om de pijn tijdens de arbeid op te vangen, ze kan iets licht eten of drinken, ze kan gebruik maken van aromatherapie, muziek, massage, water en epidurale verdoving als pijnverlichtingsmiddelen. Ze kan kiezen om te bevallen op de kruk, zittend of liggend op het verlosbed of ze kan ook kiezen voor een onderwaterbevalling.
(= moedervriendelijk beleid).

Onmiddellijk na de bevalling wordt de baby op de blote buik van de moeder gelegd. Dit huid-aan-huidcontact, dat minimum 1 uur duurt, bevordert de moeder-kind relatie en heeft een gunstige invloed op de adaptatie van de baby op vlak van ademhaling, hartslag, temperatuur, bloedsuikergehalte en immuniteit. (= babyvriendelijk beleid)

Op de materniteit begeleidt een team van ervaren gynaecologen, kinderartsen, vroedvrouwen en lactatiekundigen elke borstvoeding met de grootste zorg, opdat ouders en baby’s de best mogelijke start krijgen.

Als de ouders naar huis gaan, zorgt de postnatale zorg op maat, verzorgd door de vroedvrouwen vanuit het ziekenhuis, ervoor dat de overgang van ziekenhuis naar thuis feilloos kan verlopen. Een team van vroedvrouwen komt bij de ouders thuis langs om hen verder te begeleiden in het prille ouderschap, om borstvoeding te ondersteunen, om de moeder en haar baby verder medisch op te volgen.

Een spiksplinternieuw initiatief dat op 10 december boven de doopvont wordt gehouden zijn de mama café’s. Bedoeling is dat mama’s en hun baby er in een kindvriendelijke omgeving, onder begeleiding van een vroedvrouw, van gedachten kunnen wisselen rond onderwerpen die hen als moeder bezighouden. Er kunnen, op vraag van de moeders, ook sprekers worden uitgenodigd om een bepaald thema wat verder uit te diepen (draagdoeken, huilbaby’s, babymassage, …). Deze mama café’s zullen tweemaandelijks georganiseerd worden.

Een ander nieuw initiatief neemt het Sint-Vincentiusziekenhuis in samenwerking met het eerstelijnshuis en de vroedvrouwenopleiding van de Arteveldehogeschool met haar borstvoedingspunt. Elke woensdagvoormiddag (marktdag in Deinze) kunnen moeders hun baby hier in alle rust komen voeden. Ze kunnen er ook terecht met al hun vragen rond borstvoeding bij de vroedvrouw of lactatiekundige.

En alsof dit alles nog niet genoeg is, is het team van de materniteit ook bijzonder trots te mogen meedelen dat zij heel binnenkort hun nieuwe afdeling mogen voorstellen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...