Reactie op kritiek mobiliteitsplan Deinze

Het mobiliteitsplan krijgt helemaal geen tweede zit van de minister zoals N-VA Deinze beweert. Dat kan ook niet, want de synthesenota is nog niet af. De visie van de stad blijft dezelfde in het dossier. Er is geen enkele redenen om deze nu bij te stellen. De stad wil verder haar synthesenota in alle rust afwerken, net zoals een leerling zijn toets afwerkt. Pas nadien is er ruimte voor kritiek en of bijsturing. “De minister kan dan ook geen punten geven aan een leerling die nog zijn examen aan het maken is. De synthesenota is immers nog in opmaak. Dat staat ook duidelijk in zijn antwoord aan het Vlaams Parlementslid. Zij begrijpt dit blijkbaar niet zo goed. De stad heeft de procedure nochtans goed uitgelegd aan haar raadsleden. Misschien moet de minister dat ook eens uitleggen aan zijn eigen parlementsleden”, stelt het stadsbestuur.

DSC_4615 petegem rondpunt tegenlicht

Het stadsbestuur van Deinze is al jaren bezig met de opmaak van beleidsplannen die de leefbaarheid van de stad drastisch zullen verbeteren. Het mobiliteitsplan maakt daar een belangrijk deel van uit.

Na het opmaken en het goedkeuren van de oriëntatienota (dit is een overzicht van de bestaande knelpunten) werd er verder gewerkt aan de opmaak van een synthesenota. Hierbij worden meerdere mogelijke scenario’s uitgewerkt, dit is de tweede fase bij de opmaak van een mobiliteitsplan. De mogelijke scenario’s werden op 3 juni 2015 gepresenteerd aan de inwoners tijdens een infomoment. Het betreft hier geen einddocument, dit komt er pas in de laatste fase van het mobiliteitsplan: de opmaak van een beleidsnota. Na het bestuderen van de synthesenota stellen dat Deinze ‘een tweede zit’ krijgt is bijgevolg sterk vooruit lopen op de zaken. Een leraar geeft toch ook geen punten terwijl een leerling nog een aanhef aan het schrijven is? Het stadsbestuur kan geen tweede zit krijgen, aangezien er nog geen einddocument is. Kent Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen de eigen Vlaamse procedures dan niet?

Bij de verdere uitwerking van de mogelijke scenario’s werden bovendien bijkomende vragen geformuleerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). In dit kader wordt er op 15 december verder overlegd tussen het stadsbestuur en AWV. Het verwijt dat we als stadsbestuur niet over een globale visie beschikken op de verkeerscirculatie in en rond de stad moeten we met kracht ontkennen. Het bestuur heeft een duidelijke visie waarbij we de stadskern en de woonwijken leefbaarder wensen te maken. Dit willen we onder andere bereiken door meer ruimte voor voetgangers en fietsers te creëren in het centrum, daarvoor moeten knopen durven doorgehakt worden. Dit zijn eveneens speerpunten van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Momenteel moeten wij als stadsbestuur echter ondervinden dat de ambtenaren van de Vlaamse administratie deze ideeën blijkbaar niet genegen zijn, want zij ervaren dat er hierdoor nog meer verkeer op de hoofdassen (de gewestwegen dus) zal terecht komen. Door een gebrekkig Vlaams investeringsbeleid ervaart het stadsbestuur dat de administratie een afkeer heeft voor nieuwe investeringsprojecten zoals bijvoorbeeld fietstunnels. Zelfs de fietstunnel die de Oostkouterwijk zou verbinden met de stadskern wordt door hen in vraag gesteld.

Het verbaast ons te moeten lezen dat de toekomstige verkeersstromen na een knip onvoldoende gekend zouden zijn en dat er verder onderzoek dient te gebeuren. Nog nooit zijn er zoveel telgegevens ter beschikking geweest voor het onderbouwen van een studie. Bovendien wenst minister Weyts geen uitspraak te doen over de toekomst van de gewestweg Gaversesteenweg. Als stadsbestuur hebben wij duidelijk gesteld dat onteigeningen geen bevordering zijn voor de verkeersdoorstroming. Wil de minister dan alsnog onteigenen?

Visies kunnen verschillen, maar het is belangrijk om op een constructieve wijze het overleg verder te zetten, wat wij dan ook van plan zijn op 15 december.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...