Stad Deinze steunt het lokale verenigingsleven via textielcontainers in eigen beheer

De afgelopen jaren was een wildgroei en willekeurige plaatsing van textielcontainers duidelijk merkbaar in het straatbeeld. Dit leverde vaak de nodige overlast op zoals sluikstort. Stad Deinze besloot om in het kader van het project ‘Proper Deinze’ dit probleem aan te pakken en de inzameling via textielcontainers zelf te beheren. Huishoudelijk textielafval zal voortaan ingezameld worden in textielcontainers die verspreid opgesteld staan op het openbaar domein. Om dit te realiseren ging Stad Deinze recent via een overheidsopdracht een samenwerking aan met het bedrijf Recutex (VICT). Stad Deinze zal de inkomsten uit textiel deels laten doorvloeien naar het lokale verenigingsleven in Deinze.

De inzameling van huishoudelijk textiel in textielcontainers op het grondgebied van Deinze is voortaan exclusief voorbehouden aan de dienstverlener van het stadsbestuur. De inzameling van huishoudelijk textiel in textielcontainers op privéterrein dat toegankelijk is voor publiek, is verboden om de bestaande hinder tegen te gaan. Het politiereglement Deinze werd in die zin gewijzigd. Een overgangstermijn werd tot eind oktober 2015 voorzien en private eigenaars met een textielcontainer op hun privéterrein werden hiervan op de hoogte gebracht.

Spreiding inzameling
Voor de inzameling van textiel via textielcontainers geldt als richtlijn dat er 1 container per 1000 inwoners voorzien wordt. Er wordt voor geopteerd om de containers zo veel mogelijk te centraliseren bij locaties waar redelijk wat bezoekers zijn (gemeenschapszalen, kerkplein,…). Dit verhoogt de bereikbaarheid voor inwoners en vermindert de wildgroei aan containers.

Goede doelen
Stad Deinze is zich ervan bewust dat de kledij en/of de opbrengst hiervan voorheen deels ten goede kwam aan goede doelen.
Naast goede doelen in een mondiale context, vormen de inkomsten van de textielophaling vaak ook een belangrijk aandeel in de jaaropbrengsten voor lokale verenigingen. Stad Deinze benadrukt de sterke wens om de inkomsten uit textiel deels te laten doorvloeien naar het lokale middenveld in Deinze. Het stadsbestuur vindt het immers erg belangrijk om het huidige ondersteuningsbeleid voor lokale verenigingen op eenzelfde positieve wijze verder te zetten.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...