Fietserbond Deinze laakt auto-centrische aanpak heraanleg Gaversesteenweg door Wegen&Verkeer

In 2014-2015 werd de Gaversesteenweg integraal heraangelegd door het Agentschap Wegen&Verkeer. Op een lengte van een halve kilometer zijn wel een tiental fietsonvriendelijke situaties. De oorzaak lijkt telkens een visie, planning en uitvoering die vertrekt vanuit het omgekeerde STOP-principe (eerst stappers, dan trapper, dan openbaar vervoer en tenslotte personenauto’s): Het gemotoriseerd verkeer is prioritair op de zachte weggebruiker: steeds moet de doorstroming van auto’s gewaarborgd zijn. De zachte weggebruiker krijgt wat er nog overblijft van de resterende ruimte. Al deze problemen worden al langer door de Fietsersbond Deinze aangekaart op de verkeerscommissie.

Fietsersbond

Een overzicht:

⦁ Absurde, verwarrende en onrealistische markeringen, waaronder de voorsorteerstroken die de pers begin januari al haalden;
⦁ De verkeerslichten ter hoogte van de Speelvogel stonden aan de verkeerde kant van het fietspad zodat fietsers niet meteen rechts konden afslaan. Dit werd inmiddels aangepast;
⦁ Deze verkeerslichten zijn gevaarlijk afgesteld voor fietsers die vanuit de volhardingslaan komen en de Gaversesteenweg moeten oversteken: De automobilisten hebben eerder groen en mogen reeds rechts afslaan, ook die van de Gaversesteenweg komen mogen nog links afslaan. Als de automobilisten die van de E17 komen rood hebben kunnen de fietsers pas oversteken.
⦁ Ondanks het gesloopte huis, blijft de bocht aan de lichten van de Driespoort gevaarlijk voor fietsers. Richting E17 moeten ze immers op het autorijvak en blijft er een risico in de bocht onder een vrachtwagen te verzeild te raken;
⦁ Voor fietsers die vanuit de Gaversesteenweg de Volhardingslaan in willen slaan, zijn er tweemaal verkeerslichten (ter hoogte van Driespoort Shopping);
⦁ Er zijn nauwelijks zebrapaden om over te steken ter hoogte van handelszaken.
⦁ Het wegdek is minder comfortabel dan dat van de auto’s, op meerdere plaatsen: er blijven plassen op de betonplaten; de betonplaten zijn minder egaal dan het asfalt en er zijn niet overal naadloze overgangen;
⦁ Het wegdek werd slecht hersteld na de werken aan de riolering, ter hoogte van de bakkerij Dumalin;
⦁ De wachttijden aan de lichten ter hoogte van Bikecorner zijn veel te lang: Tot 3 minuten tijdens de zeer lange spits (Tussen 6:30-9:30 en 15:30-20:00), terwijl auto’s uit de Oudenaardsesteenweg geen wachttijden opgelegd krijgen. Rij dus niet langs dit traject om een trein te halen;
⦁ Bij omleidingen worden enkel fietsers omgeleid als de straat niet meer breed genoeg is door werken, de auto’s mogen zondermeer verder rijden;
⦁ Wagens die vanuit de Oudenaardsesteenweg komen, staan stil op de brede fietsstrook ter aan Bike Corner om de Gaversesteenweg te kunnen oprijden. Enkel dan kunnen ze het doorrijddende autoverkeer inschatten.

Dit is, op een traject in de bebouwde kom waar zich twee scholen bevinden, onaanvaardbaar: Wat baten ronkende beleidsverklaringen om meer fietsers op de baan te krijgen als de overheid nog altijd weginfrastructuur uitbouwt vanuit een perspectief dat vertrekt vanuit koning auto, waarna de fiets-aspecten snel-snel worden toegevoegd, met vele ongelukkige situaties als gevolg. Wat er nadien nog kan, is in het beste geval een duur ‘pleister’-beleid. Wegen&Verkeer zit zo gekneld in deze visie dat ze enkel nog defensief kan reageren. Weinig aanpassingen ten voordele van de zachte weggebruiker blijken nog mogelijk.

Volgens STOP moet het anders: in een hoofdstraat met twee scholen en winkels, zou eerst een volwaardig en comfortabel traject voor de voetgangers en fietsers moeten worden voorzien. Vervolgens kan de resterende ruimte voor auto’s worden ingericht. Als er te weinig ruimte is moet men zoeken naar oplossingen voor doorstromend verkeer via ander traject. En dan moeten de overheden en het beleid keuzes durven maken. Het is ook jammer dat vele jaren huizen te koop stonden. Waren deze opgekocht om parkings voor de buurt aan te leggen, dan konden de resterende parkeerstroken omgezet zijn in fietsruimte.

http://www.fietsersbonddeinze.be
https://www.facebook.com/Fietsersbonddeinze/?ref=hl

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...