De Leie smaakt naar meer: Fietsen tussen Grammene en Ooigem op zondag 12 juni 2016

Wil je eens kennismaken met de huidige flora en fauna langs de oude Leie-armen en hoe deze zou kunnen evolueren in de toekomst? En proef je graag enkele streekproducten? Neem dan deel aan deze fietstocht langs een zestal oude Leie-armen van het Leieherstel Seine-Schelde. Je fietst langs de meanders van de Neerhoek, je rijdt zo verder tot in Ooigem en keert terug via Sint-Baafs-Vijve, Oeselgem Mandelmonding, Gottem Pereboom tot je in Grammene aankomt. Een fietslus van 36 km, maar er is mogelijkheid om hier en daar in te korten.

natuurpunt fietsenOnderweg proef je van de streek: er wordt uitleg gegeven over de geplande natuuruitbreidingsprojecten en maak je kennis met  vier streekproducten.

Iedereen kan op zondag 12 juni  tussen 13u30 en 14u30 vrij vertrekken aan de drie startplaatsen. Vanuit Deinze en Zulte kan men starten aan de kerk van Grammene en aan de kerk van Zulte. De derde startplaats bevindt zich in Ooigem aan de parking fietsinrijpunt Toerisme Leiestreek (drietrapsluis). Elke deelnemer betaalt 5 euro.

De organisatie ligt bij drie natuur- en milieuverenigingen in deze streek: Natuurpunt De Torenvalk, Natuurpunt Deinze-Zulte en Milieufront Omer Wattez Leievallei.

Alle info is ook te vinden op www.natuurpuntdeinzezulte.be.

Rivierherstel Leie

De Leie is een stroom met een rijke geschiedenis. En daar wordt momenteel een nieuw hoofdstuk aan gebreid. De Leie wordt bevaarbaar gemaakt voor grotere schepen met ladingen tot 4500 ton. Daarvoor  zijn heel wat aanpassingen aan de Leie nodig. Het gaat om bruggen die moeten verhoogd of vernieuwd, verbredingen en verdiepingen van de Leie of de aanleg van sluizen en passeerstroken.

Zo komt er een nieuwe sluis in  Sint-Baafs-Vijve en een passeerstrook in Machelen. De brug tussen Ooigem en Desselgem is te laag voor schepen met drie lagen containers en moet worden vervangen eind 2018. Ook in Wielsbeke wordt er een passeerstrook voorzien. Verder moet de Leie die nu 3,5 meter diep is, overal met één meter verdiept worden.

Tegelijk wil men de natuur rond de Leie verbeteren en de omgeving aan het water omvormen tot een aangename verblijfsplek. Waterwegen en Zeekanaal zal een aantal afgesneden oude Leie-armen opnieuw koppelen aan de Leie. Op die manier kunnen vissen vrij in en uit zwemmen.

Een megaproject zoals de Leiewerken is onderworpen aan de opmaak van een Milieu Effect Rapportage. Voor het ganse project is een MER rapport opgemaakt dat de milieu effecten voor mens en omgeving in detail beschrijft, zowel van het infrastructuurdeel als voor het rivierherstel. In dit ‘Plan-MER’ wordt de noodzaak van 500 ha natuurherstel gemotiveerd.

In de vallei tussen Wervik en Deinze resten een tiental gebieden waar natuurherstel kan gerealiseerd worden en waar natte bloemenrijke hooilanden kunnen ontstaan. Typische planten en vogels zoals ooievaars en kieviten kunnen hier weer hun stek vinden. Vlinders en bijen kunnen weer floreren in hun specifieke biotopen.

Rivierherstel is niet alleen een natuurproject maar ook een klimaatproject. De klimaatverandering vergroot de kans op overstromingen en waterschaarste en zet de biodiversiteit onder druk. Om hieraan het hoofd te bieden, hebben we nood aan grotere en verbonden natuurgebieden.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...