Positieve financiële resultaten door synergie stad en OCMW

Stad Deinze sluit de jaarrekening 2015 af met uitstekende cijfers. Deinze boekt een exploitatieresultaat van 10,5 miljoen euro, wat 4,3 miljoen euro meer is dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Het OCMW Deinze kan eveneens een gunstige exploitatierekening voor 2015 voorleggen met een positief saldo van € 1,2 miljoen euro. De synergie tussen de stad en het OCMW zet zich dus door op financieel vlak. Ook de politiezone Deinze-Zulte kan een mooi resultaat voorleggen. Het overschot op de rekening bedraagt iets meer dan 1 miljoen euro, € 431.755 meer dan gebudgetteerd.

Leiespiegel

Het positieve resultaat is te danken aan een strak budgettair beleid, een doorgedreven screening van alle werkingskosten, groepsaankopen, lage rentevoeten, schuldherschikkingen, samenwerkingsverbanden, synergie tussen de stad en het OCMW en de optimalisatie van de inkomsten (o.a. structurele VIPA-subsidies voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum, het RIZIV, loonsubsidies sociale maribel, huurinkomsten, enz…). Aan het personeelsbestand werd niet geraakt. Een betere en ruimere dienstverlening is slechts mogelijk door in te zetten op tewerkstelling.

De sociale uitgaven van het OCMW (leefloon, steun, …) zijn gestegen, maar minder dan men kon vermoeden in het jaar voor de opmaak van het budget 2015. Ondanks de permanente investeringen in de ouderenzorg – met de nieuwbouw van een woonzorgcentrum als centrale uitdaging voor 2015 – blijft de schuldpositie van het OCMW beduidend beter dan de besturen waarmee Belfius het OCMW van Deinze vergelijkt. De totale leninglast daalde van € 848.794 in 2014 naar € 651.002 in 2015. Het initieel goedgekeurde leningenpakket van 9 miljoen euro voor de duur van zes jaar kon in de voorbije jaren systematisch worden verlaagd tot ongeveer 6,8 miljoen euro. En dat zal nu, met het gunstig resultaat van de jaarrekening 2015 nog kunnen dalen met ongeveer 1 miljoen euro.

De politiezone Deinze-Zulte heeft een overschot op de rekening 2015 van iets meer dan 1 miljoen euro, € 431.754 meer dan gebudgetteerd. Dit bedrag vloeit terug naar de gemeenten: € 307.798 voor stad Deinze en € 123.956 voor gemeente Zulte.

Deinze 2020 op kruissnelheid
Het overschot van 4,3 miljoen euro op de exploitatierekening van de stad zal ingezet worden om de openstaande schulden versneld af te bouwen. De oude leningen, die aan hogere rentes werden afgesloten, zullen vervroegd worden afgelost en de nieuwe leningen aan historisch lage rentevoeten zullen later worden opgenomen. In 2015 werden er geen nieuwe leningen aangegaan. De totale openstaande schuld bedraagt 54 miljoen euro. Dat is 13,2 miljoen minder dan gebudgetteerd. De schuld per inwoner (1.800 euro/inw) is bijgevolg lager dan gebudgetteerd (2.239 euro/inw) en lager dan vorig jaar (1.925 euro/inw). Alle investeringsprojecten die opgenomen zijn in de meerjarenplanning zullen volgens schema opgeleverd worden. Het stadsvernieuwingsproject Deinze 2020 zit op kruissnelheid.

Investeren in ouderenzorg
De OCMW-raad besliste om het gunstige resultaat van de rekening 2015 integraal te gebruiken om te investeren in de ouderenzorg. Hierdoor moet niet extra worden geleend. Ook de burgers-gebruikers van de OCMW-diensten zullen het positief financieel resultaat in hun geldbeugel voelen. De CD&V – Open VLD-meerderheid gaf de OCMW-diensten de opdracht om een budget voor 2017 op te maken zonder de geplande tariefverhogingen voor de maaltijden, poetsdienst, buurtcentrum, cafetaria’s en lokaal dienstencentrum. Dat was initieel voorzien in het meerjarenplan 2013-2017. Er is volgens het bestuur een financiële marge om dat binnen de goedgekeurde gemeentelijke toelagen op te lossen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...