Creatieve voorstellen om de leegstand in de Tolpoortstraat aan te pakken

Het verdwijnen van de CASA  in de Tolpoortstraat zet de leegstand in Deinze weer hoog op de agenda’s. “Terecht”, denkt men bij GroenRood en zij grijpen deze jammerlijke zaak dan ook terug aan om het Schepencollege op hun verantwoordelijkheden te wijzen.Groenrood is al lang bezorgd om de Tolpoortstraat  en voerde vorig jaar nog een bevraging van de bewoners.  Gelukkig is op aangeven van GroenRood de openbare verlichting al vernieuwd.

Peter Parmentier: “In Deinze staat volgens officiële cijfers momenteel 9,4% van de winkelpanden leeg. GroenRood deed zelf de test in de Tolpoortstraat en zag dat in die straat meer dan 30 procent van de winkelpanden te huur staat. Eind september 15 stonden 14 zaken leeg, nu zijn dat er al 21. De leegstand in de Tolpoortstraat is op 2 jaar tijd met de helft vergroot. Reeds in 2014 beloofde het stadsbestuur maatregelen te nemen om de leegstand tegen te gaan. We hebben ondertussen de premie voor starters, maar deze kent weinig succes.”

Tolpoortstraat GroenRood

Annick Verstraete: “Leegstaande winkelpanden zijn niet alleen een probleem in Deinze. Door de aantrekkingskracht van shoppingcentra enerzijds en e-commerce anderzijds, kampen veel gemeenten met het probleem van leegstand. We moeten evenwel vaststellen dat de stadskernvernieuwing geen impact heeft op de aantrekkingskracht van handelaars. Wij willen daarom met GroenRood voorstellen doen om op korte termijn te werken aan de aantrekkingskracht van de Tolpoorstraat, die effecten kunnen hebben op lange termijn. We stellen vast dat we hiervoor hulp kunnen inroepen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Sinds 1 februari 2014 subsidieert de provincie initiatieven ter ondersteuning van de detailhandel of promotie van het ondernemerschap. De Stad Deinze deed hierop beroep voor de organisatie van de nacht van de mode in 2015. In de lijst van goedgekeurde projecten zien wij dat er veel aandacht gaat naar leegstand.”

Eddy De Winter: “Wij trokken naar enkele andere centrumsteden en onderzochten hoe zij de leegloop aanpakken. Eén van de opvallendste zaken in verschillende steden is de strijd tegen het zichtbare van die leegloop. Dit zagen de meeste betrokkenen als de eerste stap naar een kentering. Zichtbare leegstand doet klanten wegblijven en zo komt men in een negatieve spiraal terecht. GroenRood stelt dan ook voor om werk te maken van het opsmukken van lege panden. In Zele fleuren raamstickers leegstaande winkelpanden op. In Sint-Amandsberg werkt men met foto’s, andere winkels kunnen leegstaande etalages gebruiken om extra promotie te voeren.“

Dirk Stroobandt: “Wij zullen dan ook tijdens de gemeenteraad van februari vragen aan de Schepen van Middenstand om een samenwerking aan te gaan met het dichterscollectief, de academies, het verenigingsleven en onderwijs, om hen invulling te laten geven aan de lege etalages. Het is dan aan de VZW centrummanagement, waarin het Schepencollege zetelt, om dit verder uit te werken en subsidies aan te vragen. We hopen op het enthousiasme van het stadsbestuur om er samen iets aan te doen.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...