DeinzeOnline

Tag Archives: GroenRood

GroenRood reikt Buysse-prijzen uit aan straffe stadsgenoten

De partij GroenRood heeft enkele inwoners in de bloemetjes gezet tijdens haar nieuwjaarsreceptie. De dames van ‘From Syria to Deinze’ en Greet Vasterhaeghe, Doris Van Hautte en Bénédicte Gernaey werden bekroond voor hun uitzonderlijke prestaties. 

In de mooiste schuur van Vlaanderen, gelegen in Merendree, toastten de leden en sympathisanten op een mooi 2019. Ze hopen de schitterende resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen door te trekken bij de verkiezingen van mei. Enkele Deinzenaren zullen mee de lijst versterken. Federaal parlementslid Evita Willaert sprak de aanwezigen enthousiast toe en mocht ook twee Buysse prijzen overhandigen.

De 4° Lucien Buysseprijs voor moed en enthousiasme ging naar Greet Vasterhaeghe, Doris Van Hautte en Bénédicte Gernaey. Deze drie dames uit Deinze verzamelden tijdens de warmste week meer dan 10.000 euro voor het centrum preventie zelfdoding. Maar nog belangrijker is dat ze door hun inspanningen de problematiek van zelfdoding bespreekbaar maken. Deze prijs is een erkenning van hun verdienste om onze maatschappij warmer, eerlijker en socialer te maken.

De eerste Alice Buysse prijs werd uitgereikt aan de dames van ‘Syria to Deinze’. Layal Alsihawi, Hala Almustafa Alabd, Linda Bakour, Sarab Abd A Alsaraff en Batoul Shawa zijn vluchtelingen uit Syrië die niet bij de pakken zijn blijven zitten. Ze koken voor verschillende gelegenheden en proberen zo te integreren zonder hun eigenheid te verloochenen. Zij krijgen hun prijs voor hun wilskracht en voor het feit dat ze als vrouwen hun plaats afdwingen in onze maatschappij.
Al deze dames komen samen met Heleen en Sofie van Tschaapshof, Stefaan De Groote, Sas Rif en Jeroen en Laura Baets in de lijst van heel verdienstelijke Deinzenaren.

Afscheid van de warmste en actiefste politicus van Deinze.

Nu de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd nemen we onherroepelijk afscheid van gemeenteraadslid Eddy De Winter. Eddy was decennialang politiek actief in Deinze bij SPa en GroenRood. Hij bleef tot de laatste zittingsdag weerbaar voor de sociaal zwakkeren in onze stad.

Binnenkort kan Eddy op pensioen en verhuist hij naar de zee. De laatste gemeenteraadsverkiezing was hij dan ook voor het eerst in vele tientallen jaren geen kandidaat meer voor GroenRood. Eddy was 14 jaar OCMW-lid, waarvan 8 jaar in het vast bureau, hij kent dan ook door en door het belang van een correct sociaal beleid voor een gemeente. In de verschillende raden waar hij actief was zal men hem steeds herinneren als een heel actief en toch rustig lid. Hij was niet de man die voorop wou lopen of het hoogste woord moest voeren, maar er werd wel met respect naar zijn mening geluisterd. In de gemeenteraad was hij verschillende keren het meest actieve raadslid. Niemand diende die jaren meer vragen of voorstellen in dan Eddy. Er waren jaren waarop hij op zijn ééntje meer raadsvragen stelde als de deelnemers van verschillende fracties samen.

Naast zijn politieke werk was Eddy De Winter actief bij heel veel verschillende verenigingen. Veel sociale, culturele en natuurverenigingen konden op hem rekenen. GroenRood is tevreden dat met Eva Martens en Kristof Vandenberghe jonge, nieuwe politici in de gemeenteraad komen maar zal Eddy zijn expertise missen. Maar op de eerste plaats zullen ze zijn fijne humor en zijn super groot hart missen. GroenRood nam dan ook heel dankbaar afscheid van Eddy op haar nieuwjaarsreceptie in Hansbeke

15.000 HUISBEZOEKEN: leerrijke maar ook harde confrontatie

GroenRood stelde per deelgemeente een folder op met hun suggesties voor een mooier, socialer en natuurlijker deelgemeente. Ze willen er alle huizen van Deinze mee bezoeken.

GroenRood wou niet meedoen aan de ecologisch onverantwoorde folderlawine en koos voor een andere campagne. Zij maakten per deelgemeente een aparte folder met inhoudelijke voorstellen om die specifieke deelgemeente mooier, gezonder en socialer te maken. Heel wat consultaties resulteerden in heel concrete, door de buurt gedragen suggesties. Deze werden per deelgemeente in een folder gegoten en deur aan deur voorgesteld. Op die manier bereikten ze op dinsdag reeds 15000 van de 18000 huizen in onze fusiestad. Ze hopen tegen zaterdagavond rond te komen.

Hadewych Claus: ‘ De huis aan huis campagne met onze voorstellen is een schot in de roos. Wij gaan onszelf niet verkopen maar willen aan de hand van ons programma in dialoog gaan. We voelen nu echt dat we de vinger aan de pols hebben. We hebben veel mensen kunnen wijzen op onze oplossingen en weten door de interactie met de mensen nu zelf ook beter de plaatselijke problemen. We zijn veel wijzer geworden en hebben al een karrevracht concrete punten waar we de volgende zes jaar willen aan werken.’

Lijsttrekster van GroenRood Annick Verstraete: ‘Zo’n contact met de mensen thuis zou verplicht moeten zijn voor beleidsmakers. Het is zo verrijkend en confronterend om op deze manier op stap te gaan. Je ziet en hoort gelukkig heel wat tevreden mensen die gelukkig zijn in hun omgeving. Maar er is ook de confrontatie met heel wat grote problemen en kleine ergernissen. Je hoort mensen klagen over het feit dat hun oma niet meer alleen kan wonen maar nog ‘te goed’ is voor een rusthuis. Je wordt stil als je een mama hoort vertellen dat ze al jaren op zoek zijn naar een geschikte plaats voor hun kind met een zware beperking. Je aanhoort op zo veel plaatsen het gebrek aan maatregelen tegen het te snelle autoverkeer. Je ziet de angst in de ogen van de mama die haar kind met de fiets naar school ziet vertrekken.  Je ziet aan de ene voordeur de schrijnende armoede en een straat verder de pompeuze  luxe. Ook veel problematieken die vooral op bovengemeentelijk niveau moeten geregeld worden, waardoor we al een link leggen met de volgende verkiezingen.’

Groenrood vraagt aandacht voor oorlogsmisdaad in Deinze

100 jaar geleden had in Deinze de op één na grootste moordpartij op burgers  plaats. GroenRood vraagt aandacht voor de 163 mannen, vrouwen en kinderen die er gruwelijk stierven

Straks is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Vier jaar lang zorgde de Duitse bezetter voor veel ellende, niet alleen voor de militairen maar ook bij de burgerbevolking. 
Deinze werd op het eind van de oorlog extra zwaar geraakt. Groenrood vraagt dat niet alleen aandacht wordt besteed aan militaire incidenten, maar ook aan het toenmalige leed van de burgerbevolking.  Volgens sommigen is de strijd die tussen 15 oktober en 2 november 1918 woedde in en rond het strategische treinstation van Deinze een oorlogsmisdaad. Het ging om een plundering en moordpartij opgezet door de Duitse bezetters die zwaar onder druk stonden.

De geallieerden namen de zone extra zwaar onder vuur, maar vooral de Duitsers verloren de pedalen. De stad werd totaal geplunderd en de bezetters zouden om hun misdaad te maskeren heel wat burgers hebben gedood. De verantwoordelijke generaal Ostrowski werd daarvoor nadien aangeklaagd voor een oorlogstribunaal in Duitsland. Zijn naam verscheen in de internationale pers. Hij werd geviseerd als verantwoordelijke voor de plundering in Deinze en de dood van 163 burgers. 

Wellicht verloren tijdens die vreselijke dagen in het centrum van Deinze zowat 350 mensen het leven. Hoogst waarschijnlijk kwamen nadien nog velen om in ziekenhuizen en lazaretten. Een groot deel van die slachtoffers waren burgers, soms hele gezinnen met kinderen. Het was een helse periode. Zij verloren het leven door de voltreffers van artillerie, vliegtuigbommen, brandgranaten, tanks of de kogelregen van mitrailleurs. Er zijn bronnen die meedelen dat Duitse terugtrekkende troepen in de zone Gentstraat-Kortrijkstraat granaten gooiden in de kelders waar mensen zich schuilhielden.

Het is de zwaarste tol aan burgers in Vlaanderen na de tragedie in Leuven (1914). 

Na honderd jaar is het natuurlijk onmogelijk om schuldigen te straffen. Het zal zelfs moeilijk zijn om verantwoordelijken aan te wijzen.  Pas nu deed de cultuurschepen een belofte om de zaak – die zoveel Deinse families trof – te laten onderzoeken. Hij deed dat recent naar aanleiding van de opening van een WO I tentoonstelling in de kelder van de bibliotheek. 
Groenrood vindt eveneens dat er een grondig onderzoek dient te komen en de waarheid bovenkomt, maar pleit daarenboven voor een gedenkteken aan het station van Deinze.

Dit mag een heel bescheiden plaatje of inscriptie zijn. Het zou een mooi gebaar zijn als we 100 jaar na de vreselijke feiten deze onschuldige burgers uit de vergeethoek halen en erkenning geven. 
GroenRood hoopt dat op 11 november ek. – dus honderd jaar na het einde van de oorlog – het stadsbestuur voor het eerst de nodige aandacht besteedt aan deze feiten.