DeinzeOnline

Tag Archives: GroenRood

Deinze kan best zelf zoeken naar geschikte plaatsen om windmolens te plaatsen

Dirk Stoobandt (GroenRood) heeft op de gemeenteraad van Deinze een agendapunt ingediend waarin hij vraagt dat de stad Deinze zelf op zoek gaat naar geschikte plaatsen voor windmolens. Iedereen heeft de mond vol over de opwarming van het klimaat maar als er een project voor windmolens voorgesteld wordt, dan komt er al gauw protest van omwonenden. Zonder ons uit te spreken over het feit of de klachten terecht zijn of niet, hebben we wel een klimaatactieplan waarin staat dat er in Deinze potentieel is voor 6 windturbines voor een totaal van 20MW. Die windmolens moeten dus wel ergens kunnen komen.

Dirk Stroobandt: “Burgemeester Jan Vermeulen heeft het burgemeestersconvenant ondertekend waardoor de stad Deinze maatregelen moet nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Eén van de mogelijkheden is om op het grondgebied alternatieve energie op te wekken via windmolens. Tot nu toe werden nog geen windmolens op het grondgebied van Deinze vergund, onder meer door klachten van omwonenden.

Om de kans op slagen voor windmolenprojecten te vergroten, stelt GroenRood voor om niet passief te wachten tot een windmolenproject een bepaalde locatie voorstelt maar om zelf actief op zoek te gaan naar die zones op het grondgebied waar de stad zelf windmolens zou toelaten. Bovendien stellen we voor dat we een cooperatief model opzetten zoals in Eeklo om de inwoners actief te betrekken bij windmolenprojecten zodat het draagvlak vergroot en de inwoners zelf medezeggenschap krijgen en ook zelf stroom lokaal kunnen afnemen.”

Gaat ook Deinze voor de Parkeer Plus Zorg-kaart?

GroenRood vraagt aan de gemeenteraad om ook in Deinze de Parkeer Plus Zorg kaarten in te voeren. Die maakt het eenvoudiger om als zorgverlener je patiënten te bezoeken.

Fractieleidster Annick Verstraete:’ Zorgverleners vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Er gaat soms heel wat tijd verloren met het zoeken naar een geschikte parkeerplaats. Het project Parkeer plus Zorg beoogt het werk en de mobiliteit van de zorgverleners gemakkelijker te maken door parkeerplaatsen op straat die gelegen zijn voor private inritten of garages te laten gebruiken door zorgverleners, tijdens de uitvoering van de zorg.

Nevelse billetjes gelijk aan die van Deinze

In Deinze kregen jonge gezinnen een subsidie voor herwasbare luiers, in Nevele niet. GroenRood stelde voor om deze subsidie voor alle gezinnen te voorzien. De gemeenteraad volgde de redenering van gemeenteraadslid Eva Martens en maakte de subsidie mogelijk voor alle Deinzenaren.

Foto: GroenRood

Wegwerpluiers maken een groot deel van de afvalberg uit. In het kader van afvalpreventie, hergebruik en recyclage zijn herbruikbare luiers een alternatief voor de wegwerpluiers. Met deze ondersteuning wenst de stad gezinnen met kinderen onder de drie jaar te sensibiliseren en alternatieven aan te moedigen die kunnen bijdragen om de hoeveelheid restafval te verminderen. Het maximum bedrag van ondersteuning is 125 euro.

Gemeenteraadslid Kristof Van Den Berghe: ‘ Verschillende jonge ouders spraken ons aan ivm de premie voor herbruikbare luiers.  Waarom krijgen de oud-Deinzenaren dit wel de nieuwelingen niet? Het aantal aanvragen (en dus de kost) van die subsidie is klein . De vraag kwam direct bij me op waarom we zulke kleine gelijkschakelingen niet al onmiddellijk kunnen doen. Gezien de hele klimaatdiscussie denk ik dat de noodzaak van zulke beslissingen wel reeds bewezen is. Ik ben blij dat de voltallige raad ons volgde.

GroenRood reikt Buysse-prijzen uit aan straffe stadsgenoten

De partij GroenRood heeft enkele inwoners in de bloemetjes gezet tijdens haar nieuwjaarsreceptie. De dames van ‘From Syria to Deinze’ en Greet Vasterhaeghe, Doris Van Hautte en Bénédicte Gernaey werden bekroond voor hun uitzonderlijke prestaties.

In de mooiste schuur van Vlaanderen, gelegen in Merendree, toastten de leden en sympathisanten op een mooi 2019. Ze hopen de schitterende resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen door te trekken bij de verkiezingen van mei. Enkele Deinzenaren zullen mee de lijst versterken. Federaal parlementslid Evita Willaert sprak de aanwezigen enthousiast toe en mocht ook twee Buysse prijzen overhandigen.

De 4° Lucien Buysseprijs voor moed en enthousiasme ging naar Greet Vasterhaeghe, Doris Van Hautte en Bénédicte Gernaey. Deze drie dames uit Deinze verzamelden tijdens de warmste week meer dan 10.000 euro voor het centrum preventie zelfdoding. Maar nog belangrijker is dat ze door hun inspanningen de problematiek van zelfdoding bespreekbaar maken. Deze prijs is een erkenning van hun verdienste om onze maatschappij warmer, eerlijker en socialer te maken.

De eerste Alice Buysse prijs werd uitgereikt aan de dames van ‘Syria to Deinze’. Layal Alsihawi, Hala Almustafa Alabd, Linda Bakour, Sarab Abd A Alsaraff en Batoul Shawa zijn vluchtelingen uit Syrië die niet bij de pakken zijn blijven zitten. Ze koken voor verschillende gelegenheden en proberen zo te integreren zonder hun eigenheid te verloochenen. Zij krijgen hun prijs voor hun wilskracht en voor het feit dat ze als vrouwen hun plaats afdwingen in onze maatschappij.
Al deze dames komen samen met Heleen en Sofie van Tschaapshof, Stefaan De Groote, Sas Rif en Jeroen en Laura Baets in de lijst van heel verdienstelijke Deinzenaren.