Deinze betonneerde de laatste twee jaar nog meer dan vroeger

Deinze is zich in een ijltempo aan het volbouwen, op 38 jaar tijd verdubbelde de bebouwde oppervlakte.

In Deinze werd de schaarse vrije ruimte nog schaarser. Terwijl men in Vlaanderen aan een betonstop begint te denken schakelt stad Deinze nog een versnelling hoger. Ze is nu, na Gent, de sterkst volgebouwde plaats van Oost-Vlaanderen.
 Twee jaar geleden trok GroenRood, met de uitstekende studie van Natuurpunt i.v.m. de ‘Betonstop’ in de hand, al aan de alarmbel. In Deinze werd toen gemiddeld dagelijks 441 m² gebetonneerd, in Nevele was dat 286 m² per dag. Dat zijn samen 350 voetbalvelden die op 10 jaar verdwenen. Twee jaar later is men nog slechter bezig. Deinze bouwde per dag 575 m² vol.

Dirk Stroobandt .: ‘Deinze is ondertussen steeds meer volgebouwd. We hebben nu 2400  hectaren bebouwde grond. Sinds 1982 is de bebouwde oppervlakte in Deinze verdubbeld. Zo wel voor het volume als voor de snelheid zijn wij veel slechter bezig dan de Oost-Vlaamse gemiddelden. Dat dreigt onze regio onleefbaar te maken: met veel fileleed, torenhoge infrastructuurkosten, een ongezonde leefomgeving en versnipperde natuur tot gevolg. Een gebetonneerde omgeving kan zich bovendien erg slecht weren tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen: periodes van hitte, felle neerslag en overstromingen.’

Kristof Van den Berghe vraagt om in onze fusiestad de bestaande woonuitbreidingsgebieden, in samenspraak met de Vlaamse overheid, te schrappen. ‘Wij moeten dringend nadenken over een nieuwe manier van wonen, zodat de steeds toenemende bevolking kwalitatief kan leven zonder nog meer van onze open ruimte af te nemen. Onze huidige manier van ruimtelijke ordening voldoet absoluut niet aan de eisen van morgen. De meest duurzame vorm is de lobbenstad, waar de groene ruimte letterlijk tot aan de kerk doordringt en zich kan verweven met de bebouwde omgeving. Wij zullen het stadsbestuur vragen welke plannen ze hebben om een kentering in te zetten, voor dat alles volgebouwd is.’

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...