Reactie persbericht ‘O.C.M.W. steunt stad in nood met een dotatie van €375.000,00’

De partij GroenRood Deinze speelt in hun persbericht ‘O.C.M.W. steunt stad in nood met een dotatie van €375.000,00’ duidelijk leerling-tovenaar, maar kent de recepten van de budgettaire technieken niet goed. Ze gebruiken een beproefde tactiek van stemmingmakerij: gooi de bouw van het nieuwe dienstencentrum samen met oude koffie, voeg er een scheutje onheilsvoorspellingen aan toe, schilder het beleid af als asociaal en dan krijg je persaandacht.

Markt Deinze

Wie het volledige verhaal van de budgetwijziging 2014 en het budget 2015 van het OCMW leest, krijgt een veel genuanceerder beeld van de werkelijkheid. Het klopt dat het OCMW over deze twee jaar € 375.000 van de oorspronkelijke ramingen van de gemeentelijke toelage niet moeten opvragen. Gelukkig maar. De Deinse belastingbetaler kan alleen maar gebaat zijn met een zuinig OCMW, dat wel doet wat het moet doen.

Als een bestuur met verantwoordelijkheidszin en in loyauteit met het college van burgemeester en schepenen kan deze teruggave zonder dat de normale werking van het OCMW wordt verstoord. In de loop van 2014 bleek immers dat er geen spectaculaire wijziging werden vastgesteld in het aantal steun- of leefloonaanvragen. Bovendien genieten we als werkgever de gunstige gevolgen van de indexsprong en  moesten we in 2014 geen nieuwe leningen aangaan zodat er in 2015  kan worden bespaard op intresten en aflossingen. Een teruggave van een klein stukje van de gemeentelijke toelage is volledig overlegd tussen beide besturen en brengt de dynamische werking van het OCMW op geen enkel moment in het gedrang.

De oppositiepartij  gaat wel heel kort door de bocht door te stellen dat het OCMW een asociale politiek zou voeren. Ondanks de vermelde tariefaanpassingen die nauwelijks de levensduurte volgen, blijven er sociale tarieven bestaan. Mensen met de laagste inkomens betalen €4,05 voor een warme maaltijd die aan huis wordt geleverd en €4,75 voor een uur poetshulp. Is dit asociaal beleid? Een dienstencheque voor poetshulp kost normaal €9.

De opstellers van het persbericht zijn bovendien zeer selectief in hun communicatie. Het OCMW kan in 2014-2015 immers een pak financiële middelen vrijmaken voor toekomstige investeringen in de ouderenzorg en de sociale huisvesting, en dit zonder extra te moeten lenen. Daar wordt in alle talen over gezwegen. In technische woorden noemt men dat ‘bestemde gelden’, voor o.a.  24 sociale flats, de nieuwbouw van het woonzorgcentrum, het project ‘senioren onder de toren’, de herbestemming van het oude rusthuis, een heroriëntatie van het lokaal dienstencentrum, de bouw van assistentiewoningen enz. …

Het college van burgemeester en schepenen geeft ook in 2015 en de komende jaren de nodige ruimte om sociaal te investeren. Zij hebben zich bovendien uitdrukkelijk geëngageerd om in geval van een extreme toename van de armoede of extra zware Vlaamse besparingen, de gemeentelijke toelage opnieuw bespreekbaar en aanpasbaar te maken. Kortom, het is platte demagogie om het nieuwe dienstencentrum uit te spelen tegen de sociale voorzieningen van het OCMW. Het plaatje van GroenRood klopt niet: beide projecten kunnen naast elkaar bestaan, binnen een weliswaar strak maar realistisch budgettair kader.

Conny De Spiegelaere
Voorzitter OCMW Deinze, lid van het CBS Deinze

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...