GroenRood verwerpt de asociale prijsverhogingen van het OCMW. Sommige drankprijzen stijgen op termijn met 50 procent

Na de lawine van prijsverhogingen die het stadsbestuur eerder bekendmaakte is het nu de beurt aan het OCMW om allerlei prijzen drastisch te verhogen. Zoals bij haar grote broer stijgen de prijzen nu en binnen 3 jaar nog eens. Op de agenda van OCMW raad van 4 februari 2014 staat immers de aanpassing van verschillende tarieven en tussenkomsten van de gebruikers op de agenda.

GroenRood merkt dat de huurprijzen van lokalen in Elfdorpen voor nieuwe aanvragen stevig de hoogte in gaan. Prijsstijgingen van 5, 10, 20 en soms bijna 50 procent (bvb. bij eenmalig gebruik per dagdeel ) liggen ter goedkeuring. Een financiële aderlating voor de verenigingen die van deze zalen gebruik maken. De huurprijzen van de Rekkelinge stijgen op een normale manier.

Ronduit schrijnend zijn de prijsstijgingen van de drankprijzen in de cafetaria van het rusthuis en Elfdorpen.  Bijna alle dranken gaan, in 2 fasen, heel veel duurder worden. Daarbij worden  2 data vooropgesteld zijnde 1 maart 2014 en 1 januari 2017. Asociaal is dat vooral de goedkoopste dranken de hoogste stijgingen ondervinden. Een gewone pint, limonade, koffie, water en dergelijke stijgen allemaal met 50 procent. Ook de drankprijzen in de Rekkelinge worden duurder… dat laatste zal voor heel wat verenigingen een groot probleem zijn.

Een Duvel voor 3 euro 50? Aan de kust of op de Brusselse Grote markt? Neen, hier in de Rekkelinge.

Eddy De Winter

Eddy De Winter:  “Ook de maaltijden in het seniorenrestaurant stijgen op termijn met 1 euro. Op de agenda staat een gefaseerde verhoging met 2 x €0,50.

De tarieven voor het thuispoetsen gaan op 1.03.2014 en 01.01.2017 telkens met 50 cent per uur omhoog. Deze prijsstijging is extra asociaal omdat ze lineair is. Voor de laagste inkomens is deze verhoging veel ingrijpender dan voor de hogere inkomens. Dezelfde onrechtvaardige regeling bij de maaltijden aan huis die uiteindelijk 1 euro duurder worden. Ook de bijdrage in de algemene kosten in de seniorenflats stijgt.

GroenRood OCMW-raadslid Eddy De Winter protesteert met klem tegen deze prijsverhogingen. Ze zijn buiten proportie en niet sociaal verdeeld. Als dat de prijs is die we moeten betalen voor het verstandshuwelijk met het stadbestuur, om hun nieuw stadhuis te kunnen betalen dan passen we.

Eens te meer blijkt dat voor de bouw van een veel te duur stadhuis elke Deinzenaar de broeksriem ferm zal mogen aanhalen.

GroenRood hoopt van harte dat deze maatregelen op de volgende OCMW – zitting niet goedgekeurd worden!

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...