Raadslid Yannic Demeyer vraagt overleg met handelaars tijdens werken Karel Piquélaan

Na de grondverwervingen, zal het Vlaams Gewest overgaan tot het aanleggen van fietspaden in de Karel Piquélaan/gedeelte Leernsesteenweg. De voorbereidingswerken hiervoor door Eandis zullen starten in het najaar 2012.

Op vraag van enkele handelaars kaartte Yannic Demeyer bij schepen voor lokale economie Lynda Minnens en bij schepen van openbare werken Bart van Thuyne aan om tijdig en structureel te overleggen. Het is belangrijk dat deze ondernemers hun voorzorgen kunnen nemen en kunnen anticiperen daar waar mogelijk. Demeyer refereert naar het succesvol overleg met de winkeliers via de dekenij op de Markt tijdens de werken. Maar gezien de Karel Piquélaan geen dekenij heeft, wordt extra aandacht gevraagd.
Schepen Minnens en Van Thuyne verzekeren dat er tijdig overleg komt. Een eerste communicatie wordt gepland kort na de zomer, net voor de voorbereidingswerken van Eandis. Het ondergronds brengen van de laagspannings- en openbare verlichtingsnetten zal beperkte hinder met zich meebrengen, gezien er telkens in korte afstanden wordt gewerkt. De impact van de wegenwerken nadien, rond eind 2012/begin 2013, zal veel groter zijn.

Raadslid Demeyer vraagt hiervoor maximale betrokkenheid ten aanzien van de handelaars. Beloofd werd dat er een ‘Minder hinder protocol’ zal worden afgesloten. Dit betekent dat met de handelaars tijdig en regelmatig zal worden overlegd over de wegenwerken.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...