Op weg naar de ‘zachte stad’

Voor het beleidsplan ruimte werd een conceptnota ‘Deinze2040’ opgemaakt. De nota legt de ambities van Deinze vast op ruimtelijk vlak. Tussen 15 juni en 14 juli is het mogelijk om te reageren en opmerkingen of suggesties door te geven. Dit kan online via het participatieplatform Goedgezegd en per mail of brief naar de dienst omgeving. Wie meer wil weten, kan tijdens de inspraakperiode een tentoonstelling bezoeken in de inkomhal van dienstencentrum Leiespiegel.

Beleidsplan ruimte – voldoende ruimte voor iedereen 

Als we in de toekomst voldoende ruimte willen voor iedereen, dan moeten we daar nu al over nadenken. Het beleidsplan ruimte zal een antwoord bieden op uitdagingen zoals verdichting in woonkernen, leefbaarheid in dorpen, mobiliteit, multifunctioneel ruimtegebruik, plaats voor industrie en vergroening. Voor de opmaak van het beleidsplan ruimte trachten we onder meer het DNA van iedere deelgemeente in kaart te brengen, zowel materieel als immaterieel. 

Conceptnota ‘Deinze2040’

“Voor het beleidsplan ruimte werd een conceptnota opgemaakt. De nota legt de ambities van Deinze vast op ruimtelijk vlak. Hoe willen we dat onze open ruimte, de dorpskernen, de stadskern en de ruimte voor industrie er in de toekomst zullen uitzien en hoe willen we dat bereiken? Op welke maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen moet onze stad aan de Leie een antwoord bieden zodat de dorpen in Deinze warmer en duurzamer worden in een meer zorgzame, zachte stad? We horen het graag van jou!” klinkt het bij Bart Van Thuyne, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Hoe kan je reageren op de conceptnota? 

De conceptnota en andere informatie over het beleidsplan ruimte zijn raadpleegbaar via www.deinze.be/beleidsplan-ruimte en het participatieplatform goedgezegd.deinze.be. Tijdens de inspraakperiode loopt er eveneens een tentoonstelling over #Deinze2040 en de conceptnota in de inkomhal van dienstencentrum Leiespiegel. In de tentoonstelling, op Goedgezegd en op de stedelijke website vind je posters terug die de nota visueel voorstellen en enkele vragen lanceren over de thema’s open ruimte, de dorpen, het stedelijk gebied en de bedrijventerreinen. “We zijn benieuwd naar de mening van de Deinzenaar over vragen als ‘hoe kunnen landbouw en natuur hand in hand gaan?’, ‘welke woonvormen ontbreken er in welk dorp?’, ‘hoe kunnen toegangswegen veiliger en aantrekkelijker worden gemaakt?’, ‘hoe kan de beeldkwaliteit van bedrijventerreinen verhogen?’, enzoverder” besluit schepen Van Thuyne.

Tussen 15 juni en 14 juli kan je reageren en opmerkingen of suggesties doorgeven. Je kan dit doen via mail naar [email protected], per aangetekende zending of je mag opmerkingen ook schriftelijk bezorgen aan het dienstencentrum Leiespiegel, dienst omgeving – derde verdieping (Brielstraat 2, 9800 Deinze).Wil je de conceptnota inkijken bij de dienst omgeving in het dienstencentrum Leiespiegel? Maak dan een afspraak via afspraken.deinze.be of bel naar 09 381 95 00.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...