Hoera, we hebben bijna een Cultureel Centrum! En wat nu?

Groen Licht is heel blij dat ons Cultuur Centrum aan het verschijnen is. Ze willen ook een beetje verder denken en willen nu al nadenken over de uitbating van dit centrum. Daarvoor nodigen Groen Licht, Dirk Cornelis uit.

Uitnodiging 8e OpinieCafé: Met Dirk Cornelis. Dirk is sinds 2007 algemeen directeur van CC De Spil in Roeselare.
Op vrijdag 4 mei 2018
in kunstenaarscollectief Platvvorm , Neerleie 2 Deinze
Deuren 19.30 u / Start 20.00 u
Gratis inkom, Organisatie: Groen Licht!

——-

Groen licht: “Na een korte onderbreking nemen we de draad van de OpinieCafés weer op.
En eens te meer kunnen we uitpakken met een Deinzenaar met kaliber. Na Stefaan Blancke, Koen Schoors, Jan Leroy, Ines Keygnaert, Eva Maertens neem ditmaal oud-Deinzenaar Dirk Cornelis het woord.
Dirk Cornelis is sinds 2007 met succes algemeen directeur van CC De Spil in Roeselare. Hij is één van de witte raven die over zowel de zakelijke als de culturele competenties beschikt die een dergelijke functie vereist.
Nu het in aanbouw zijnde Cultureel Centrum “Het Leietheater” aan de Brielstraat in Deinze stilaan vorm krijgt wordt het hoog tijd, dachten we, om te gaan nadenken over de eigenlijke werking van het CC.
De opening is gepland in het najaar 2019. De openingsvoorstelling ligt vast maar verder is er weinig geweten over het voorziene werkingsbudget, over personele invulling enz.
Zelfs over de ambities van het CC in aanbouw bestaat er wat verwarring. Schepen De Reu heeft in 2014 de ambitie voor een CC categorie B uitgesproken, de bouw van een toneeltoren en een zaal met een capaciteit van meer dan 400 zitplaatsen wijst dan weer op (toekomstige?) ambities voor een CC categorie A ?

Bij de uitbating van zo een cultureel centrum komt het één en ander kijken zouden we denken? Worden programma’s in de culturele sector niet een jaar vooraf vastgelegd? Moeten projectsubsidies, e.d. niet tijdig aangevraagd worden? Wordt het niet dringend tijd om een programmator / zakelijk leider aan te trekken?
Vragen waar niemand ons een beter antwoord op kan geven dan onze gelegenheidsspreker Dirk Cornelis.

Dirk brengt verhalen en cijfermateriaal mee vanuit de praktijk van ‘zijn’ CC De Spil in Roeselare.
Een niet te versmaden gelegenheid voor iedereen met een hart voor cultuur in Deinze en Het Land Van Nevele om een unieke inkijk te krijgen in de dagelijkse werking van een cultureel centrum.
Dirk Cornelis leidde tot 1998 het Zakenkantoor Cornelis in de Tolpoortstraat in Deinze, maar studeerde ook met onderscheiding af aan de conservatoria van Gent en Brussel. Vanaf 1998 combineerde Dirk het lesgeven aan het conservatorium in Gent met de zakelijke leiding van Het Spectra Ensemble en van de Operastudio Vlaanderen. In 2007 werd Dirk algemeen directeur van CC De Spil in Roeselare. Hij doceert nog steeds Muziektheorie aan het Conservatorium in Gent. Hij heeft drie kinderen en is sinds kort trotse grootvader.

Het culturele thema indachtig vindt het opiniecafé ditmaal plaats op vrijdag 4 mei in Platvvorm, het kunstenaarscollectief van Katelijne De Corte. Platvvorm is ondergebracht in de oude schoolgebouwen van St-Vincentius p/a Neerleie 2 in Deinze. Een mooie gelegenheid voor cultuurminnend Deinze om dit initiatief te leren kennen.
Start 20 u, inkom gratis. Achteraf kan U uiteraard uw kritische bedenkingen en vragen aan Dirk voorleggen.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...