Protest tegen doortrekking Zwarte Baan

Milieufront Omer Wattez Leievallei en Natuurpunt Deinze-Zulte hebben heel wat bezwaren tegen de plannen tot doortrekking van de Zwarte Baan in Deinze. Het voorstel werd gisteren in de gemeenteraad goedgekeurd. Beide verenigingen reageerden begin 2006 op deze plannen en daar is 11 jaar later niets in gewijzigd: deze doortrekking is zinloos en schendt het uiterst waardevolle natuurgebied van de Zeverenbeekvallei.

Verlenging zwarte baan 2017Foto Geopunt.be

De Zwarte Baan en het geplande verlengstuk palen aan de Zeverenbeekvallei. Dit natuurgebied geniet een hoge nationale en internationale bescherming. Zo heeft het de bestemming natuurgebied en valleigebied op het gewestplan. Op Vlaamse niveau valt het binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het geniet ook een Europese bescherming want is erkend als Habitatrichtlijngebied. Deze hoge bescherming heeft het gebied te danken aan de combinatie van zeer dichte veenpakketten en de continue aanvoer van kwelwater. De vallei is ook een natuurlijk overstromingsgebied.

Al meer dan 30 jaar werken heel wat vrijwilligers voor het behoud en de bescherming van de natuur in de vallei, met resultaat. Meer dan 60 ha natuur wordt samen met plaatselijke landbouwers beheerd door Natuurpunt. Het uitgevoerde natuurbeheer leidt tot topnatuur in onze streek: orchideeënrijke hooilanden, ruigtes die het broedgebied zijn van zeldzame zangvogels en moerasbossen die het biotoop zijn van onder andere boomvalken.

Het nut van deze doortrekking is volgens ons bovendien helemaal niet bewezen. De nieuwe weg moet de Oude Brugsepoort ontlasten. Maar het merendeel van het verkeer in deze straat rijdt nu naar de Krommebrug en kan dus perfect een andere route nemen. De wagens komende van Tielt en Aalter richting Meigem en Nevele vormen zeker geen groot aandeel in deze verkeersstroom. Gezien de huidige werken langs de vaart valt dit nu niet te
controleren. De brug over het Schipdonkkanaal, waarover het stadsbestuur via de pers al communiceerde, geeft via de Filliersdreef een verbinding met de weg naar Drongen. Maar ook deze verkeersstroom leidt momenteel helemaal niet tot problemen in het centrum van Deinze.

De doortrekking werd nooit opgenomen in het ruimtelijk structuurplan van Deinze. Ze stond aangeduid als ‘quick win’ in de synthesenota van het mobiliteitsplan, maar een nieuw mobiliteitsplan kwam er niet. Het is vooral duidelijk dat deze doortrekking het begin is van een nieuwe ringweg om Deinze.
Overigens was er de voorbije jaren tussen de twee verenigingen en het stadsbestuur een goede samenwerking met de verdere realisatie van het stadsbos, de aanleg van Zeverenplanke en de ondersteuning bij de uitbouw van de natuurgebieden.

De raadsleden kregen onlangs de kans om zich uit te spreken voor topnatuur, voor 30 jaar vrijwilligerswerk, voor de gezondheid van de omwonenden, voor het behoud van natuurlijk overstromingsgebied, voor een duurzame mobiliteit, voor het behoud van de open ruimte en voor CO2reductie. Zij hadden vooraf een brief ontvangen waarin deze bezwaren stonden opgesomd. Toch werd het voorstel om de Zwarte Baan door te trekken op de gemeenteraad goedgekeurd.
Milieufront Omer Wattez en Natuurpunt zullen onderzoeken welke juridische middelen er zijn om deze doortrekking in dit waardevolle natuurgebied alsnog tegen te houden.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...