Deinze sluit dan toch aan bij BE ALERT

Stad Deinze sluit dan toch aan bij BE-Alert, het waarschuwingssysteem voor noodsituaties. “Dat staat te lezen in een verslag van het schepencollege.”, zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA). “Een verrassende positieve wending. Want toen ik in de vraag stelde op de gemeenteraad, was het antwoord dat het systeem niet werkte. Fout antwoord, want BE-Alert is wel volledig operationeel.”

Sabine Vermeulen

Een zware brand in Nevele eind juli zorgde voor geurhinder tot in het centrum van Deinze. Communicatie bleef uit en de bewoners waren ongerust. Toen bleek duidelijk dat een waarschuwingssysteem een nuttig instrument zou zijn om bewoners te verwittigen. “En zo’n systeem bestaat. Met BE-Alert kunnen gemeenten hun burgers in noodsituaties informeren via sms.”, zegt Sabine Vermeulen. “De berichtgeving van de burgemeester over het niet operationeel zijn van BE-Alert deed mijn wenkbrauwen fronsen. Dit is niet correct en daarom diende ik een raadsbesluit in met de vraag dat Deinze zich alsnog aansluiten. Nu blijkt dat het schepencollege toch overgaat om in te stappen op BE-Alert. Het doet me plezier dat aan mijn vraag gevolg wordt gegeven.”

Nevele is wel aangesloten bij BE-Alert, maar tijdens de brand werd het systeem niet gebruikt. Bij navraag bij de FOD Binnenlandse Zaken bleek dat dit niet aan het systeem te wijten was, maar wel aan het ontbreken van een werkafspraak over wie binnen de gemeente Be-Alert moet inzetten. Inmiddels deed Nevele een eerste evaluatie over het niet-gebruik van het systeem en voelen zij zich nu volledig klaar voor het gebruik van BE-Alert.
“Ik betreurde het dan ook dat zowel Deinze als Nevele in hun beeldvorming deed uitschijnen dat het platform en de dienstverlening van BE-Alert niet klaar zouden zijn. Dit is immers allerminst het geval. Stad Deinze maakt haar uitschuiver nu alvast goed door nu toch aan te sluiten bij BE-Alert. Want in noodsituaties is het verwittigen van de bevolking van vitaal belang en veiligheid moet voorop staan.”, aldus Sabine Vermeulen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...