Nevele en Deinze betonneren jaarlijks de Brielmeersen

De uitstekende studie van Natuurpunt ivm de ‘Betonstop’ drukt ons met onze neus op de naakte waarheid. In Deinze werd de laatste 10 jaar dagelijks 441 m² gebetonneerd, in Nevele was dat 286 m² per dag. Dat zijn samen 350 voetbalvelden die op 10 jaar verdwenen.

Deinze staat daarmee op een trieste 21° plaats op 308 gemeenten. Nevele scoort een 62° plaats.

GroenRood kandidaat Jan Langeraert: ‘In Vlaanderen verdwijnt er elke dag 6 hectare onder het beton. In geen enkele Europese regio wordt zo kwistig met open ruimte omgesprongen. Dat dreigt onze regio onleefbaar te maken: met veel fileleed, torenhoge infrastructuurkosten, een ongezonde leefomgeving en versnipperde natuur tot gevolg. Een gebetonneerde omgeving kan zich bovendien erg slecht weren tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen: periodes van hitte, felle neerslag en overstromingen.’ 

GroenRood lijsttrekker Annick Verstraete vraagt om in onze fusiestad de bestaande woonuitbreidingsgebieden, in samenspraak met de Vlaamse overheid, te schrappen. Annick: ‘Wat elders in het Meetjesland kan, moet ook kunnen in Deinze. Zo behouden we zoveel mogelijk open ruimte. Wij moeten dringend nadenken over een nieuwe manier van wonen, zodat de steeds toenemende bevolking kwalitatief kan leven zonder nog meer van onze open ruimte af te nemen. Onze huidige manier van ruimtelijke ordening voldoet absoluut niet aan de eisen van morgen.

De meest duurzame vorm is de lobbenstad, waar de groene ruimte letterlijk tot aan de kerk doordringt en zich kan verweven met de bebouwde omgeving.  Kleine landschapselementen zorgen voor een kwalitatieve invulling van de open ruimte. Een stadsbestuur kan mensen daarbij ondersteunen door nu al in te zetten op het behoud van landschapselementen door bijvoorbeeld subsidies voor het onderhoud van hagen en knotwilgenrijen te combineren met het ter beschikking stellen van materiaal zoals een hakselaar.’


Als GroenRood een lokaal bestuursakkoord sluit zal ze een betonstop tegen 2025 en een halvering van de dagelijkse inname ruimtebeslag vragen tegen 2020. Ze dankt Natuurpunt voor het uitstekend betonrapport en hoopt haar steentje bij te dragen bij de sensibilisering.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...