Deinze komt op voor het klimaat

Komende zondag komen wij massaal op straat tijdens de klimaatbetoging in Brussel.  Op 2 december claimen wij in Brussel een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Allen samen, tous ensemble, gaan we voor de GROOTSTE KLIMAATMOBILISATIE OOIT in België: CLAIM THE CLIMATE! Ook Deinze mag hier niet ontbreken.

Komende zondag komen wij massaal op straat tijdens de klimaatbetoging in Brussel.  Op 2 december claimen wij in Brussel een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Allen samen, tous ensemble, gaan we voor de GROOTSTE KLIMAATMOBILISATIE OOIT in België: CLAIM THE CLIMATE! Ook Deinze mag hier niet ontbreken.

Ook Deinze moet hier talrijk bij aanwezig zijn. Onze stad heeft er ook  alle belang bij dat de opwarming tot een minimum wordt beperkt. Zoniet dreigen wij immers niet meer het centrum aan de Leie maar centrum aan de zee te worden. Onze stad is immers laag gelegen; bij een hogere waterstand van de zee zullen wij dit ervaren aan de boorden van de Leie en dreigen wij heel natte voeten te krijgen!
De voorbije jaren brak het klimaat ook in onze streken al tal van records met hete en droge zomers, afgewisseld met natte en zachte winters. Gezien onze nationale en internationale overheden blijven talmen, moeten wij op straat om onze ongerustheid en onvrede te tonen. Indien wij nu geen maatregelen nemen, zal het ons op termijn nog veel meer kosten. We komen op straat voor klimaatrechtvaardigheid, in België en wereldwijd. Wij  eisen dat de fossiele brandstoffen in de grond blijven en ijveren voor meer schone lucht, meer fietspaden, meer bos, meer hernieuwbare energie, meer internationale solidariteit, meer toekomst voor onze kinderen. Kortom: meer politieke daadkracht voor het klimaat!
Jong en oud, verenigingen, gezinnen en individuen, allen welkom bij onze groep van Deinze!
Afspraak  met veel enthousiasme, met toeters en bellen aan het station van Deinze om 10u40 (vertrek trein om 10u53). De betoging start aan Brussel-Noord om 13u00.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...