Nieuwe generatietuin WZC Ter Leenen

Begin mei 2024 startten we met de aanleg van een generatietuin aan woonzorgcentrum Ter Leenen voor de bewoners, medewerkers en bezoekers van het woonzorgcentrum en de bewoners in de ruime omgeving. De werken zullen eind september 2024 voltooid zijn. De tuin brengt verschillende generaties samen in een groene buitenruimte, waar ze samen de natuur kunnen beleven. Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Europese subsidie bedraagt 26.923,05 euro.

Het stadsbestuur besliste om de site van het woonzorgcentrum Ter Leenen een grondige upgrade te geven.

Voor de noodzakelijke uitbreidingen voor het woonzorgcentrum werd gekozen om geen vervangingsbouw te realiseren op de locatie waar eerder een oude vleugel werd gesloopt, maar een ruimer woonprogramma te realiseren binnen de resterende contouren van het huidige gebouw. Zo wordt op de locatie waar de oude vleugel gesloopt werd, ruimte gemaakt voor groen.

Na een bevraging bij de toekomstige gebruikers, maakte de Stad een ontwerp op van een generatietuin van 2.071 m² met een positieve impact op de inwoners, bezoekers, omwonenden en inwoners van Nevele in het algemeen. Verder wordt een deel van de bestaande parking van het woonzorgcentrum heraangelegd.

Belevingselementen
De kostprijs voor de aanleg van de generatietuin (inclusief de aanleg van de parking) bedraagt 309.760 euro (inclusief btw). “Via financiering uit het Herstelfonds (26.923,05 euro) wil het provinciebestuur ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte stimuleren. Dat heeft de stad goed begrepen. Ze doet dit door te investeren in verschillende belevingselementen die het gebruik van de generatietuin verhogen en die het welbevinden van de bewoners en de buurt ten goede komen. Op verschillende locaties in de tuin worden rustplekken en belevingselementen gecreëerd zoals een fit-o-meter, dierenweide, moestuin, speeltoestellen, waterpartij, insectenhotel, rustbanken, een gedicht, … “ aldus Leentje Grillaert, gedeputeerde voor Landbouw en Platteland.

Samenbrengen van generaties

“Door te investeren in een publieke ruimte en een ontmoetingsplek in open lucht te creëren gekoppeld aan het woonzorgcentrum en de recent ontwikkelde appartementsprojecten, wordt de mogelijkheid geboden om verschillende generaties samen te brengen in een gezellige en unieke omgeving”, vertelt Conny De Spiegelaere, schepen bevoegd voor woonzorg. “Door extra belevingselementen toe te voegen creëren we een divers aanbod dat deze verschillende doelgroepen stimuleert en activeert. We creëren een levendige tuin, die aantrekkelijk en uitdagend is voor zowel bewoners, familie, vrienden, schoolkinderen, vrijwilligers, medewerkers en dorpsbewoners. We creëren een plek waar regelmatig activiteiten kunnen worden georganiseerd, waar er plaats is voor ontmoeting, waar men van het buiten zijn en de natuur kan genieten.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...